Homeopatsko lečenje vitiliga – prikaz serije slučajeva sa fotografijama pre i posle tretmana

Vitiligo je sa aspekta zapadne medicine neizlečiva bolest. Ne ugrožava život pacijenta, ali predstavlja veliki estetski problem. Objavljen je prikaz serije slučajeva u kojima je vitiligo tretiran [...]

Homeopatsko lečenje embrionalnog karcinoma – teratoma sa procentom nediferentovanih ćelija većim od 10% (nezreli teratom)

U objavljenom radu je opisan slučaj devojčice od 3 godine sa embrionalnim karcinomom, kod koje je nakon hiruškog odstranjivanja, umesto hemoterapije, primenjeno homeopatsko lečenje. Devojčica je [...]