Cenovnik

Cena usluga radnim danima

Homeopatski pregled – 12.000 din
Homeopatska kontrola – 6.000 din
Savetovanje o suplementaciji – 4.500 din

Cena usluga subotom

Homeopatski pregled 14.000 din
Homeopatska kontrola – 7.500 din
Savetovanje o suplementaciji – 5.500 din

Za direktnu uplatu na račun
Ordinacija opšte medicine ALONA, Čubrina 5, Beograd
Svrha: homeopatski pregled/kontrola – datum
Br. računa: 160-439531-04

Prvi homeopatski pregled

Prvi termin: 1,5 – 2 sata
Drugi termin po potrebi: 30 min

Za postavljanje homeopatske dijagnoze često su potrebna 2 dolaska. Na prvi pregled koji traje oko 2 sata, treba doneti celokupnu medicinsku dokumentaciju o svim bolestima od kojih ste bolovali. Originalne medicinske izveštaje koji se iz nekog razloga ne mogu ostaviti nedelju dana zbog analize slučaja, fotokopirati i doneti fotokopije. Drugi termin se ne naplaćuje i lekar ga zakazuje samo ukoliko je neophodno da napravi detaljniju diferencijalnu dijagnozu. Ukoliko je jasna slika holističkog sindroma, nema potrebe da se dolazi drugi put. Ovako duga analiza slučaja potrebna je samo prvi put. Svaki problem kasnije, bez obzira na to da li se radi o starom ili novonastalom, tretira se u okviru kontrolnog pregleda ukoliko se ne napravi pauza veća od godinu dana.

Homeopatska kontrola

Trajanje: 30 min

Redovne kontrole su na mesec dana, dva ili tri meseca što zavisi od očekivane dužine delovanja propisanog leka. Vanredne kontrole se održavaju i zakazuju u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta.

Imamo sklopljen ugovor sa sledećim osiguravajućim kućama