Homeopatska dijagnoza

Prvi termin: 2 sata – Drugi termin: 30 min

cena 8.000 din (Odlazak lekara na kućnu adresu 16.000 din)

Postavljanje homeopatske dijagnoze podrazumeva 2 dolaska. Na prvi pregled koji traje oko 2 sata, treba doneti celokupnu medicinsku dokumentaciju o svim bolestima od kojih ste bolovali. Originalne medicinske izveštaje koji se iz nekog razloga ne mogu ostaviti nedelju dana zbog analize slučaja, fotokopirati i doneti fotokopije. Drugi pregled traje oko 30 min i tada dobijate recept za homeopatski lek.

Kontrolni pregled

trajanje: 30 min

cena 3.500 din (Odlazak lekara na kućnu adresu 6.000 din)

Redovne kontrole su na mesec dana ili na tri meseca što zavisi od očekivane dužine delovanja propisanog leka. Vanredne kontrole se održavaju i zakazuju u zavisnosti od vašeg zdravstvenog stanja.