Homeopatska dijagnoza

Prvi termin: 2 sata – Drugi termin: 30 min

cena 9.000 din (Odlazak lekara na kućnu adresu 26.000 din)

Za postavljanje homeopatske dijagnoze potrebna su 2 dolaska. Na prvi pregled koji traje oko 2 sata, treba doneti celokupnu medicinsku dokumentaciju o svim bolestima od kojih ste bolovali. Originalne medicinske izveštaje koji se iz nekog razloga ne mogu ostaviti nedelju dana zbog analize slučaja, fotokopirati i doneti fotokopije. Drugi pregled se ne naplaćuje, traje oko 30 min i tada se izdaje recept za homeopatski lek. Ovako duga analiza slučaja potrebna je samo prvi put. Svaki problem kasnije, bez obzira na to da li se radi o starom ili novonastalom, tretira se u okviru kontrolnog pregleda.

Kontrolni pregled

trajanje: 30 min

cena 3.900 din (Odlazak lekara na kućnu adresu 26.000 din)

Redovne kontrole su na mesec dana ili na tri meseca što zavisi od očekivane dužine delovanja propisanog leka. Vanredne kontrole se održavaju i zakazuju u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta.

Za direktnu uplatu na račun:

Ordinacija opšte medicine ALONA, Čubrina 5, Beograd

Svrha: homeopatski pregled/kontrola – datum

Br. računa: 160-439531-04

 

Imamo sklopljen ugovor sa sledećim osiguravajućim kućama: