Cenovnik

Prvi homeopatski pregled

Prvi termin: 2 sata
Drugi termin: 30 min

Za postavljanje homeopatske dijagnoze potrebna su 2 dolaska. Na prvi pregled koji traje oko 2 sata, treba doneti celokupnu medicinsku dokumentaciju o svim bolestima od kojih ste bolovali. Originalne medicinske izveštaje koji se iz nekog razloga ne mogu ostaviti nedelju dana zbog analize slučaja, fotokopirati i doneti fotokopije. Drugi pregled se ne naplaćuje, traje oko 30 min i tada se izdaje recept za homeopatski lek. Ovako duga analiza slučaja potrebna je samo prvi put. Svaki problem kasnije, bez obzira na to da li se radi o starom ili novonastalom, tretira se u okviru kontrolnog pregleda ukoliko se ne napravi pauza veća od godinu dana.

Homeopatska kontrola

Trajanje: 30 min

Redovne kontrole su na mesec dana ili na tri meseca što zavisi od očekivane dužine delovanja propisanog leka. Vanredne kontrole se održavaju i zakazuju u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta.

Pregled lekara opšte prakse i kontrola

Prvi pregled lekara opšte prakse, kao i kontrola, odvijaju se po uobičajenim protokolima primarne zdravstvene zaštite. Trajanje pregleda i kontrole zavisi od zdravstvenog problema.

Cena usluga u ordinaciji radnim danima
Homeopatski pregled – 9.500 din
Homeopatska kontrola – 4.500 din
Pregled lekara opšte prakse – 4.500 din
Kontrola lekara opšte parkse – 2.500 din

Cena usluga subotom
Homeopatski pregled – 11.500 din
Homeopatska kontrola – 6.000 din
Pregled lekara opšte prakse – 4.500 din
Kontrola lekara opšte parkse – 2.500 din

Cena odlaska lekara na kućnu adresu
Prvi homeopatksi pregled – 26.000 din
Kontrola – 26.000 din

Za direktnu uplatu na račun
Ordinacija opšte medicine ALONA, Čubrina 5, Beograd
Svrha: homeopatski pregled/kontrola – datum
Br. računa: 160-439531-04

Imamo sklopljen ugovor sa sledećim osiguravajućim kućama