Homeopatsko lečenje dece

Prednosti homeopatskog lečenja dece

Homeopatsko lečenje dece ima svojih prednosti u odnosu na homeopatsko lečenje odraslih

 • Deca, ukoliko su zdrava rođena, još uvek imaju prilično jak organizam i najčešće su na prvom ili drugom enegetskom nivou (nakon vakcinacije jer vakcina stimuliše onaj deo imunog sistema koji je karakterističan za drugi energetski nivo). Njihovi problemi su uglavnom vezani za bolesti kože i sluzokože koja je u kontaktu sa spoljnom sredinom (respiratorne, digestivne), i lako se leče.
 • Deca su neposredna u komunikaciji i simptomi su lako uočljivi. Kada je dete ljubomorno vi nemate dilemu u vezi sa tim, jer se to jasno vidi ili vam dete to jasno kaže.

U kojem uzrastu može da se uzme homeopatski lek

Homeoparski lek je bezbedan i za bebe od prvog dana rođenja. Veoma je efikasno lečenje grčeva kod beba homeopatskim lekom koji pokriva sve modalitete prisutnih simptoma. Nakon par kapi leka prestaju grčevi. I drugi česti problemi ovog doba kao što su ekcemi, slabo napredovanje, prolivi i sl. uspešno se otklanjaju homeopatskom terapijom.

Visoka temperatura deteta

Danas je naučnim studijama potpuno nedvosmisleno potvrđeno da je visoka temperatura uvek dobra reakcija organizma i snižavanje temperature u akutnim situacijama predstavlja lekarsku grešku.

Visoka temperatura deteta može biti uzrokovana akutnom reakcijom organizma, najčešče upalom, i tada postoje simptomi kao što su kašalj, sjajne oči, bol ili proliv. Međutim, postoje i situacije kada dete nema ništa od pomenutih simptoma ali ima visoku temperaturu (preko 38,5°C). I u jednom i u drugom slučaju temeratura je deo odbrambene reakcije organizma i homeopatsko lečenje relativno brzo može rešiti problem, ali je neophodno dete dovesti na pregled.

Kada dolazi do poboljšanja

Svaka bolest, bilo akutna ili hronična, ima svoj prirodni tok koji zavisi od mogućnosti organizma da pokrene odgovarajuće odbrambene mehanizme. Adekvatno dodavanje energije organizmu ne dovodi odmah do izlečenja, već stvara uslove da organizam sa manje efikasnih odbrambenih reakcija pređe na efikasnije koje dovode do izlečenja.

Ovaj momenat dodavanja energije je često praćen intenziviranjem simptoma, međutim s obzirom na to da u isto vreme počinje pokretanje efikasnijih imunoloških mehanizama, u određenom vremenskom roku dolazi do poboljšanja i ozdravljenja. Brzina procesa izlečenja zavisi od homeopatske dijagnoze i sposobnosti organizma da odgovori na stimulaciju homeopatskim lekom. Svaka bolest, bilo akutna ili hronična, ima svoj prirodni tok koji zavisi od mogućnosti organizma da pokrene odgovarajuće odbrambene mehanizme.

Adekvatno dodavanje energije organizmu ne dovodi odmah do izlečenja, već stvara uslove da organizam sa manje efikasnih odbrambenih reakcija pređe na efikasnije koje dovode do izlečenja. Ovaj momenat dodavanja energije je često praćen intenziviranjem simptoma, međutim s obzirom na to da u isto vreme počinje pokretanje efikasnijih imunoloških mehanizama, u određenom vremenskom roku dolazi do poboljšanja i ozdravljenja. Proces izlečenja zavisi od homeopatske dijagnoze i sposobnosti organizma da odgovori na stimulaciju homeopatskim lekom.

Šta roditelj mora da zna pre primene leka

Poteškoće koje postoje pri lečenju dece uglavnom su vezane za odnos roditelja prema bolesti deteta, ali i za nemogućnost stalne opservacije bolesog deteta od strane homeopate.

 • Roditelji nisu naučeni da prate modalitete bolesti i vrlo često uopšte nisu od koristi pri postavljanju homeopatske “dijagnoze”, odnosno homeopatske slike leka. Takođe, imaju neopravdano veliki strah od visoke temperature koja je karakteristična za većinu bolesti kod dece i pogrešno su naučeni da čim temperatura dođe do 38,5°C daju detetu antipiretik (sredstvo za obaranje temperature). Ovakav odnos prema povišenoj temperaturi je zastareo I odavno je prevaziđen u  medicini.
 • Homeopatija se kod nas još uvek ne primenjuje u bolničkim uslovima, a permanentno ambulantno praćenje nekih akutnih stanja deteta nije moguće.

Akutna bolesna stanja deteta – na šta treba obratiti pažnju u razvoju slike bolesti

 • Kako je bolest počela da se razvija? Da li je dete prvo počelo da kija, kašlje, slinavi, da li ga je prvo boleo stomak ili je prvo osetilo mučninu i povraćalo? Da li je prvo imalo proliv i sl.?
 • Kada je u odnosu na ove simptome počela da raste telesna temperatura i do koliko stepeni?
 • U koje doba dana su simptomi najintenzivniji (noću, danju, ujutro ili uveče)? Da li postoji neko određeno vreme kada se simptomi javljaju (na primer, kašalj se uvek javlja ujutro u 5 sati i traje do jutra, i sl)?
 • Da li pored glavnog simptoma (npr. kašalj ili proliv…) postoje prateći simptomi kao što su jeza, preznojavanje, bolovi u glavi ili stomaku, drhtanje…?
 • Kakve su želje deteta u vezi sa hranom i vodom? Da li mu je oslabljen apetit, da li ima mučninu pri pogledu na hranu, da li ima neke averzije ili ima pojačanu želju za nekom vrstom hrane (tačno određenom: npr. za piletinom ili generalno za određenim ukusom: npr. želja za slatkišima, ili za solju, za kiselom hranom i sl)? Koliko vode u toku dana popije i da li je to uobičajeno ili dete oseća jaču žeđ za vreme akutnog stanja, ili nema žeđi za vreme akutnog stanja?
 • Kakvo je opšte stanje deteta: da li je malaksalo, pospano, svadljivo, kenjkavo, uplašeno…?
 • Da li spava i kako spava: određeni položaj za vreme spavanja, da li spava mirno ili veoma nemirno, da li se budi (kada, kako i zašto)?

Da bi se ovako mogla sagledati slika akutnog patološkog stanja, potrebno je sačekati najmanje 24 sata pre nego što se pristupi lečenju. Ako se jasno daju svi potrebni podaci o stanju deteta, nakon uzetog adekvatnog leka poboljšanje nastupa prilično brzo, za par sati. Problem je kada se lekovima za snižavanje temperature i antibioticima maskira autentična slika bolesti. Nakon primene homeopatskog leka davanje antipiretika usporava izlečenje, dok je davanje antibiotika potpuno kontraindikovano.

Akutna stanja kao što su cistitisi, perikarditis, encephalitis i sl. na sreću nisu česta pojava kod dece. Homeopatsko lečenje i u tim situacijama može da reši problem, ali ove bolesti se ne mogu lečiti u ambulantnim uslovima.