Homeopatsko lečenje kardioloških bolesti

U članku su prikazani slučajevi uspešnog homeopatskog lečenja kardioloških pacijenata:

  • popravljanje perfuzije miokarda nakon pažljivo vođene dvogodišnje homeopatske terapije kod pacijenta koji ima ožiljak na prednjem zidu srca petnaestak godina nakon preležanog infarkta miokarda
  • popravljanje aritmije (atrijalne fibrilacije sa brzim odgovorom komora) homeopatskom terapijom kod pacijentkinje u akutnom stanju infarkta miokarda
  • popravljanje pumpne funkcije srca (ejekcione frakcije) kod pacijenta sa koronarnom bolešću (PTCA i bypass) sa 16% na 64% nakon homeopatske terapije.
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2050313X18792813