Homeopatsko lečenje postpartalne depresije

Postporođajna depresija nije često stanje, ali kada se javi, ona ugrožava i majku i dete. Objavljen je prikaz slučaja homeopatskog izlečenja ovog patološkog stanja relativno kratkotrajnom upotrebom samo jednog homeopatskog leka. S obzirom na to da se porodilje najčešće kolebaju da li da uzimaju antidepresive i veoma često same obustavljaju njihovu primenu, ovaj prikaz bi trebalo da ohrabri lekare da u lečenju svojih pacijentkinja primene i druge metode, i to posebno one metode koje nemaju uopšte neželjenih efekata ni za majku ni za dete koje doji.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2156587216682168?rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org