Homeopatska medicina može izlečiti skoro sva akutna stanja i sva hronična stanja na višim nivoima i mnoga koja se javljaju na nižim nivoima ukoliko nisu predugo tretirana supresivnom terapijom (terapijom koja drži bolest pod kontrolom).

Homeopatsko lečenje odraslih danas nije jednostavno jer je, čini se, glavna težnja savremenog čoveka da nema fizičkih simptoma bolesti. Danas ljudi uglavnom ne žele da znaju da su bolesni. Čak i u homeopatiji postoje pravci koji izlaze u susret ovoj ljudskoj težnji i odstupaju od pravila klasične homeopatije. Klasična homeopatija je lečenje koje asistira bolesnom da prođe bez posledica kroz svoja bolesna stanja i da iz njih izađe izlečen. Cilj homeopatskog lečenja je potpuno izlečenje na svim nivoima uz energetski oporavak. Ovaj način lečenja ima svoja pravila koja odstupaju od popularnih stavova u vezi sa zdravljem i bolešću. 

Za odraslo doba su uglavnom karakteristične hronične bolesti i one su se dugo smatrale normalnim teretom godina, sve dok se nije pokazalo da nisu svojstvene samo osobama u drugom delu životnog veka. Danas smo svedoci činjenice da sve veći broj mladih ljudi boluje od hroničnih bolesti i konvencionalna medicina nema efikasnu lekovitu terapiju ni za jedno poznato hronično stanje. S obzirom na to da se odrasli ljudi uglavnom nalaze na energetskom nivou 3, važno je razumeti pomeranje patologije i izmenu, tj. povoljno kretanje tegoba za vreme lečenje u skladu sa energetskim jačanjem organizma.

Bolesti

Infekcije corona virusom (covid 19) Korona virusi su velika porodica virusa koji mogu izazvati bolest i kod ljudi i kod
Insulinska rezistencija je stanje u kome je poremećena osetljivost ćelija na insulin. Pankreas normalno dobija signale da treba da luči
Lečenje mioma u trudnoći.
Visok krvni pritisak (hipertenzija) Visok krvni pritisak obuhvata vrednosti iznad 90/140 mmHg izmeren u relaksiranom stanju. Svako uzbuđeno stanje može
Hronični bronhitis je poremećaj koji je praćen produktivnim kašljem najmanje tri meseca godišnje u dve uzastopne godine, pod uslovom da
Hepatitis je upala jetre čiji su uzroci najčešće virusi ili bakterije, ali i razne hepatotoksične materije, alkohol, ili se može

Poremećaji

Kašalj je refleksna ili voljna akcija kojom se telo oslobađa nečega što iritira disajne puteve kojima vazduh prolazi od nosa
Hrkanje je zvuk turbulentnog kretanja vazduha kroz gornje disajne puteve koji dovodi do treperenja mekih tkiva u ustima i nosu.
Ne postoji pušač u savremenom društvu koji ne zna da je pušenje štetno po zdravlje, pa ipak odvikavanje od ove
Sterilitet je danas sve češća pojava i kod žena i kod muškaraca. Uzroci su razni od infekcija, preko hormonskih poremećaja
Ukoliko imate 10 kg viška to može biti povezano sa prekomernim unosom hrane i nedovoljnom fizičkom aktivnošću. Međutim, ako imate