Koje se bolesti mogu lečiti homeopatski

Homeopatska medicina može izlečiti skoro sva akutna stanja i sva hronična stanja na višim nivoima i mnoga koja se javljaju na nižim nivoima ukoliko nisu predugo tretirana supresivnom terapijom (terapijom koja drži bolest pod kontrolom).

Homeopatsko lečenje odraslih danas nije jednostavno jer je, čini se, glavna težnja savremenog čoveka da nema fizičkih simptoma bolesti. Danas ljudi uglavnom ne žele da znaju da su bolesni. Čak i u homeopatiji postoje pravci koji izlaze u susret ovoj ljudskoj težnji i odstupaju od pravila klasične homeopatije. Klasična homeopatija je lečenje koje asistira bolesnom da prođe bez posledica kroz svoja bolesna stanja i da iz njih izađe izlečen. Cilj homeopatskog lečenja je potpuno izlečenje na svim nivoima uz energetski oporavak. Ovaj način lečenja ima svoja pravila koja odstupaju od popularnih stavova u vezi sa zdravljem i bolešću. 

Za odraslo doba su uglavnom karakteristične hronične bolesti i one su se dugo smatrale normalnim teretom godina, sve dok se nije pokazalo da nisu svojstvene samo osobama u drugom delu životnog veka. Danas smo svedoci činjenice da sve veći broj mladih ljudi boluje od hroničnih bolesti i konvencionalna medicina nema efikasnu lekovitu terapiju ni za jedno poznato hronično stanje. S obzirom na to da se odrasli ljudi uglavnom nalaze na energetskom nivou 3, važno je razumeti pomeranje patologije i izmenu, tj. povoljno kretanje tegoba za vreme lečenje u skladu sa energetskim jačanjem organizma.

Bolesti

Reaktivni artritis

Reaktivni artritis

Reaktivni artritis je aseptički artritis, koji se javlja posle akutne infekcije urogenitalnog trakta kao što su najčešće uretritis kod muškaraca, a cistitis ili cervicitis kod žena; ili intestinalnog trakta (kolitis,…

Virusna infekcija KOVID 19

Virusna infekcija KOVID 19

Infekcije korona virusom (kovid 19) Korona virusi su velika porodica virusa koji mogu izazvati bolest i kod ljudi i kod životinja. Simptomi koji se razvijaju kod inficiranih su u rasponu…

Insulinska rezistencija

Insulinska rezistencija

Insulinska rezistencija je stanje u kome je poremećena osetljivost ćelija na insulin. Pankreas normalno dobija signale da treba da luči hormon i insulin se izluči, ali ostaje neiskorišćen u krvi.…

Miomi materice u trudnoći

Miomi materice u trudnoći

Miomi su dobroćudni tumori koji se karakterišu poremećenim pojačanim rastom mišićnog tkiva. U ginekologiji su najčešći tumori koji se nalaze u zidu ili na zidu materice pri čemu mogu prominirati…

Poremećaji

Kašalj

Kašalj

Kašalj je refleksna ili voljna akcija kojom se telo oslobađa nečega što iritira disajne puteve kojima vazduh prolazi od nosa i usta do pluća. Kašljem se izbaci vazduh iz pluća…

Hrkanje

Hrkanje

Hrkanje je zvuk turbulentnog kretanja vazduha kroz gornje disajne puteve koji dovodi do treperenja mekih tkiva u ustima i nosu. Neprijatan i za onoga koji hrče jer kompromituje disanje, ali…

Pušenje

Pušenje

Ne postoji pušač u savremenom društvu koji ne zna da je pušenje štetno po zdravlje, pa ipak odvikavanje od ove zavisnosti može biti veoma teško. Često se prestane sa pušenjem…

Sterilitet

Sterilitet

Sterilitet je danas sve češća pojava i kod žena i kod muškaraca. Uzroci su razni od infekcija, preko hormonskih poremećaja do morfološki izmenjenih polnih organa. Svest o sterilitetu jako pogađa…