Koje se bolesti mogu lečiti homeopatski

Homeopatska medicina može izlečiti skoro sva akutna stanja i sva hronična stanja na višim nivoima i mnoga koja se javljaju na nižim nivoima ukoliko nisu predugo tretirana supresivnom terapijom (terapijom koja drži bolest pod kontrolom).

Homeopatsko lečenje odraslih danas nije jednostavno jer je, čini se, glavna težnja savremenog čoveka da nema fizičkih simptoma bolesti. Danas ljudi uglavnom ne žele da znaju da su bolesni. Čak i u homeopatiji postoje pravci koji izlaze u susret ovoj ljudskoj težnji i odstupaju od pravila klasične homeopatije. Klasična homeopatija je lečenje koje asistira bolesnom da prođe bez posledica kroz svoja bolesna stanja i da iz njih izađe izlečen. Cilj homeopatskog lečenja je potpuno izlečenje na svim nivoima uz energetski oporavak. Ovaj način lečenja ima svoja pravila koja odstupaju od popularnih stavova u vezi sa zdravljem i bolešću. 

Za odraslo doba su uglavnom karakteristične hronične bolesti i one su se dugo smatrale normalnim teretom godina, sve dok se nije pokazalo da nisu svojstvene samo osobama u drugom delu životnog veka. Danas smo svedoci činjenice da sve veći broj mladih ljudi boluje od hroničnih bolesti i konvencionalna medicina nema efikasnu lekovitu terapiju ni za jedno poznato hronično stanje. S obzirom na to da se odrasli ljudi uglavnom nalaze na energetskom nivou 3, važno je razumeti pomeranje patologije i izmenu, tj. povoljno kretanje tegoba za vreme lečenje u skladu sa energetskim jačanjem organizma.

Bolesti

Angina pektoris

Angina pektoris

Angina pektoris je bol koji se javlja iza grudne kosti i posledica je nedovoljnog dotoka kiseonika u određeni deo srčanog mišića koji može biti posledica arterioskleroze (neelastičnost arterija), ateroskleroze (prisustvo…

Migrena (glavobolja)

Migrena (glavobolja)

Migrena je naziv za posebno tešku, jednostranu, hroničnu glavobolju koja  najčešće ima specifično mesto pojavljivanja kod određene osobe i koja traje više od 15 dana mesečno u roku od tri…

Male boginje (morbile)

Male boginje (morbile)

Morbili su akutna, kontagiozna bolest izazvana virusom koju karakteriše makulopapulozna ospa, povišena temepratura i respratorni simptomi. Nakon inkubacionog perioda koji traje 9-11 dana, javljaju se simptomi. Simptomi malih boginja Prodromalni…

Ulcerozni kolitis

Ulcerozni kolitis

Ulcerozni kolitis je hronično, inflamatorno (zapaljensko) oboljenje sluzokože debelog creva, nepoznatog uzroka, sa karakterističnim ulceroznim lezijama na sluznici debelog creva. Za razliku od Kronove bolesti, ulcerozni colitis zahvata samo debelo…

Poremećaji