Lekari

Dr Lenka Tenžera

Dr Lenka Tenžera, diplomirani, licencirani homeopata, je doktor medicine i diplomirani filolog za srpski jezik i književnost. Postdiplomsku edukaciju iz oblasti homeopatske medicine završila je po akademskom programu Internacionalne akademije za klasičnu homeopatiju profesora G. Vitulkasa i nakon diplomiranja dobila dozvolu Ministarstva zdravlja Republike Srbije ze primenu ove metode u lečenju pacijenata.

Medicinski fakultet je završila sa prosečnom ocenom 9,51 i od 2021. je na postdiplomskim Doktorskim akademskim studijama medicinskih nauka. Nakon završenog Medicinskog fakulteta radila je na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Pogledajte kompletnu biografiju


Dr Zora Lekovac

Dr Zora Lekovac je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,25. Odmah po diplomiranju zaposlila se na Katedri za socijalnu medicinu Medicinskog fakultata Univerzitata u Beogradu. U okviru magistarskih studija i specijalističke nastave bavila se preventivnom medicinom.

Školu klasične homeopatije završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu kod prof. dr Miloša Popovića, doajena klasične homeopatije u Srbiji. Praktičnu nastavu u trajanju od 3 godine završila u okviru edukacije u Udruženju za širenje i razvoj klasične homeopatije Similimum u Beogradu. Za to vreme pohadjala je brojne seminare iz oblasti homeopatske medicine u zemlji i inostranstvu. Završila trogodišnje studije na Internacionalnoj akademiji za klasičnu homeopatiju profesora G. Vitulkasa. Poslednje tri godine je usavršavala praksu u Homeopatskoj ordinaciji Alona pod supervizijom dr Lenke Tenžere.


Dr Branko Subotić
Dr Branko Subotić

Dr Branko Subotić, doktor medicine i homeopata. Medicinski fakultet završio u Beogradu.  Zaposlen je kao lekar opšte prakse od 2010. i na specijalističkim je studijama opšte medicine od 2019. godine. Homeopatijom se aktivno bavi od 2014. godine, a edukaciju je započeo kada kao lekar nije bio u mogućnosti da pomogne svojoj ćerki i kada je na primeru njenog izlečenja spoznao snagu homeopatskih lekova.

Studije homeopatije je završio u Homeopatskom centru „Similimum“ i nastavlja svoju kontinuiranu edukaciju iz ove oblasti u okviru Centra za razvoj homeopatske medicine po akademskom programu koji obuhvata najnovija naučna dostignuća iz ove oblasti. Teškoće u opštoj medicini vidi pre svega u parcijalnom pristupu pacijentu, i nesagledavanju stanja celog organizma kao i svih uzroka koji su do tog stanja doveli. Homeopatska medicina, kao zapadna, evropska holistička medicinska paradigma, otvorila je vrata drugačijoj percepciji patoloških stanja i dala je mogućnost da se jednim lekom utiče na više različitih patologija, za razliku od parcijalne, specijalističke medicine gde vam i za jednu bolest često treba više lekova. 

Oblast njegovog interesovanja, pored homeopatske medicine, su: istorija, kultura religija, hrišćanska etika….


Dr Kristina Andrejević
Dr Kristina Andrejević

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,1. Uspešno je odbranila diplomski rad sa temom Uticaj stresa u ranom periodu života na strukture alokorteksa na Katedri za anatomiju. Trenutno je na stažu u Ordinaciji ALONA i Kliničkom centru Srbije.

U homeopatskoj medicini je otkrila odgovore na mnoga pitanja koja ostaju bez odgovora u oblasti parcijalne, uskospecijalizovane medicine. Razumela je da je oko povezano sa srcem, da su pluća povezana sa kolenima, koža sa pankreasom, itd. Ne samo da je u medicinskoj nauci dokazano, već je i u praksi primenjivo na tlu homeopatske medicine, da jednim dobro odabranim lekom pokrenete brojne željene reakcije na različitim sistemima organizma. U praksi je videla da dobro primenjen homeopatski lek, ne samo da ukloni tegobe zbog kojih se pacijent javio lekaru, već potpuno promeni kvalitet života pacijenta na bolje, a kod nekih se promeni i izgled tela: koža postane svetlija, nestane pogrbljenost, zaoble se kukovi kod žena, itd. Rezultati homeopatskog lečenja su je okrenuli ka naučnom izučavanju ove holističke evropske medicine.

Učestvuje u pisanju naučnih radova iz oblasti homeopatije i prevođenju stručnih knjiga.

Oblasti njenog interesovanja pored homeopatije su dermatologija i kardiologija.