Miomi materice u trudnoći

miomi materice

Miomi su dobroćudni tumori koji se karakterišu poremećenim pojačanim rastom mišićnog tkiva. U ginekologiji su najčešći tumori koji se nalaze u zidu ili na zidu materice pri čemu mogu prominirati ili u šupljinu materice ili ka trbušnoj duplji. Poseban značaj imaju miomi materice u trudnoći kada se zbog hormona njihov rast intenzivira i često su uzrok pobačaja jer svojom veličinom  smanjuju prostor za rast bebe u materici.

Simptomi mioma materice

Veoma često nema simptoma i ovi tumori se slučajno otkrivaju za vreme ultrazvučnog pregleda. Međutim, mogu izazavati i simtome koji su uglavnom vezani za poremećaj mestrualnog ciklusa: 

  • bolovi za vreme menstrualnog ciklusa 
  • produženo i/ili pojačano krvarenje
  • međumenstrualno krvarenje ili bolovi u međumenstrualnom periodu u maloj karlici
  • poremećaji plodnosti

Zbog pomenutih simptoma mogu se javiti i sekundarni problemi kao što su: 

  • anemija, 
  • glavobolje,
  • psihički poremećaji,
  • brzo zamaranje i slično. 

Lečenje mioma materice u konvencionalnoj medicini

Lečenje mioma materice u konvencionalnoj medicini je: 

  • medikamentozno: hormonskom terapijom koja može da kontroliše rast tumora, ali se ovom terapijom ne može eliminisati tumor koji već postoji
  • hirurško: operativnim zahvatima se odstrani tumorsko tkivo. Ovaj način lečenja uklanja tumor koji postoji, ali ne može obezbediti zaštitu od ponovne pojave tumora. 

Hirurško lečenje mioma materice za vreme trudnoće nije moguće, te su ovi tumori, iako benigni, često uzrok pobačaja. 

Miomi materice u homeopatiji

U homeopatskoj medicini se problem mioma posmatra sa mnogo šireg aspekta i oni su deo mnogih homeopatskih sindroma kao što su na primer sindromi:  Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, Kalium carbonicum, Phosphorus, Silicea, Lachesis, Lilium tigrrinum… i još pedesetak drugih. Zato je neophodno uzeti detaljnu anamnezu koja uključuje celokupno fizičko stanje, hronologiju patoloških poremećaja i način njihovog lečenja, kao i trenutno psihičko stanje. 

Lečenje mioma materice u homeopatiji

Lečenje mioma materice homeopatskom terapijom je moguće i to ne samo u smislu zaustavljana rasta mioma, već i potpunog elimisanja. Ovo je posebno od značaja za žene koje su u drugom stanju, jer lečenjem koje se sprovodi u konvencionalnoj medicini za vreme trudnoće nije moguće ni smanjiti, a posebno nije moguće eliminisati tumor, te je najčešći ishod pobačaj. Homeopatskom terapijom se i u trudnoći veoma efikasno može ukloniti tumorsko tkivo bez ikakve opasnosti za bebu, jer su naučne studije pokazale da stručno propisani homeopatski lekovi nemaju nikakav direktan uticaj na plod.