Nacionalno veće za zdravstvena i medicinska istraživanja Australije konačno objavljuje autentičan izveštaj o efikasnosti homeopatije

Bottles with homeopathic remedies. Aconite, arnica and belladonna pills.

Nacionalno veće za zadravstvena i medicinska istraživanja (NHMRC), vrhovno telo Australije za podršku zdravstvenim i medicinskim istraživanjima napokon objavljuje tzv. „prvi izveštaj o homeopatiji“. Naime, 27. avgusta 2019. godine Institut za homeopatiju (HRI) pozdravlja odluku australijskog NHMRC-a da objavi svoj prvi, autentični izveštaj o homeopatiji, napisan 2012. godine.

Nakon godina odbijanja NHMRC-a da objavi pomenuti izveštaj u kome se tvrdi da homeopatija ima rezultata u lečenju koji su više od placeba, istraživači, oni koji donose odliuke i opšta javnost napokon mogu videti ceo nacrt „Pregleda homeopatije za 2012. godinu“, u kojem je autor zaključio da postoje „ohrabrujući dokazi o efikasnosti homeopatije“ u pet medicinskih stanja.