Da li se homeopatski lek može koristiti paralelno uz farmakološku terapiju?

Homeopatski lek se može kristiti paralelno sa hemijskim lekovima u određenim slučajevima pri čemu se potencija homeopatskog leka kao i ponavljanje doza prilagođava konvencionalnom leku koji se koristi. Pošto je cilj homeopatske terapije izlečenje, a ne držanje bolesti pod kontrolom, postepeno se potencija homeopatskog leka pojačava, a isto tako postepeno smanjuje doza konvencionalnog leka. Ovo su najčešće situacije kod pacijenata koji su na antipsihoticima, kortikosteroidima, insulinu, betablokatorima…

Da li homeopatski lek može pogoršati postojeću bolest ukoliko je pogrešno propisan?

Homeopatski lek koji nije dobro propisan ne može pogoršati postojeću bolest, jer homeopatski lekovi ne deluju direktno na reakcije u organizmu. Homeopatski lekovi podižu energiju organizma (parcijalno ili generalno) i time omogućavaju organizmu da uključi adekvatnije mehanizme odbrane i regeneracije.

Da li je jačina doze leka isto što i visina potencije homeopatskog leka?

Za primenjivanje određenih potencija u toku homeopatskog lečenja ne važe ista pravila kao pri primenjivanju određenih doza hemijskih lekova, jer jačina doze u smislu količine hemijske aktivne supstance ne postoji u homeopatiji. U homeopatiji se generalno primenjuju veoma male doze hemijski aktivnih supstanci. Naime, veća potencija ne znači jače dejstvo. Može se primeniti vrlo visoka potencija leka i da ne bude nikakvog dejstva, a potom se da isti lek pacijentu u manjoj potenciji i dobije se željeno dejstvo. I naravno, obrnuto, može pri primeni niskih potencija da ne bude dejstva, a da se primenom viših potencija u istom slučaju dobije željeno dejstvo. Potencija treba da odgovara “dubini” pozicije centra patološkog stanja (centra entropije organizma). Za sada ne postoje jasni merni instrumenti pomoću kojih se dubina pozicije centra patološkog stanja može odrediti. U praksi homeopata to procenjuje na osnovu celokupnog stanja organizma.

Da li je homeopatija nauka?

Homeopatija jeste medicinska naučna disciplina. Umesto neposrednog objašnjavanja koje zahteva više prostora, navešću samo neke posredne potvrde njene naučnosti (više o naučnim radovima iz ove oblasti možete videti na www.vithoulkas.com (engleski jezik) ili na www.medckh.com (srpski jezik) :

  • Najpoznatiji živi homeopata prof. Vitulkas  (www.vithoulkas.com/curriculum-vitae-2)  član je Moskovske akademije medicinskih nauka
  • Tehnologija izrade homeopatskih lekova odavno se izučava na farmaceutskim fakultetima u Evropi i svetu. Na tim fakultetima takođe rade doktori nauka i uključivanje tehnologije izrade homeopatskih lekova u program fakulteta je svakako potvrda efikasnosti ovih lekova.
  • Profesor Vitulkas, homeopata, je počasni profesor medicinskih fakulteta u Evropi i Rusiji (https://www.vithoulkas.com/curriculum-vitae-2)
  • Svetska zdravstvena organizacija je homeopatiju uvrstila u legitimne metode lečenja
  • Najbogatije zemlje Evrope svojom obaveznom zdravstvenom zaštitom pokrivaju i troškove homeopatskog lečanja (i Švajcarska je donela zakon po kome od maja 2017. i homeopatsko lečenje  ulazi u okvir obavezne zdravstvene zaštite)
  • Ogroman broj lekara u svojoj praksi primenjuje ovaj način lečenja i lekari konvencionalne medicine sarađuju sa lekarima homeopatske medicine tražeći najbolji tretman za pacijente.
Da li se biorezonantnom dijagnostikom može odrediti homeopatski lek?

Ne može. Najčešće nakon ovakve dijagnostike pacijenti dobiju gomilu homeopatskih lekova koje treba da piju po nekom protokolu. Ovo odstupa od principa klasične homeopatije.