Naučna istraživanja u homeopatiji sve brojnija

Veliki medicinski centri se sve više okreću ovom načinu lečenja, što je pokrenulo brojna naučna istraživanja iz ove oblasti. Placebo efekat se više uopšte ne dovodi u vezu sa homeopatskim lečenjem, jer je dejstvo homeopatskih lekova pokazano naučnim studijama i na životinjama, ali i na kulturama tkiva. Teorija homeopatske medicine dobija svoje savremene naučne obrise u okviru klasične homeopatije.