Opšta medicina

Porodični lekar pruža usluge na primarnom nivou zdravstvene zaštite svim članovima porodice od adolescenata do seniora. Porodična dinamika odnosa ima uticaj na razvoj raznih poremećaja i porodični lekar lakše sagledava i razume stanje svakog člana u porodici. Navedene su bolesti i stanja koje može da leči porodični lekar.

Internističke bolesti

 • Hipertenzija i hipotenzija
 • Stabilna angina pektoris
 • Aritmija i poremećaji sprovođenja koji reaguju na antiaritmike
 • Dilatativna kardiomiopatija pre dekompenzacije
 • Venski varikoziteti
 • Ulkusi i tromboflebitis
 • Hronične opstruktivne bolesti pluća
 • Astma
 • Disfunkcione i upalne boelsti jednjaka (spazmi, ahalazija, ezofagitis)
 • Gastritis
 • Dispepsija
 • Hijatus hernija
 • Čirevi želuca i duodenuma (nekomplikovani i neidikovani za gastroskopiju)
 • Toksične lezije jetre
 • Iritabilni kolon
 • Opstipacija
 • Hemoroidi
 • Dijabetes
 • Hoipertireoza i hipotireoza
 • Gojaznost
 • Hiperlipidemija
 • Anemije (sideropenične i posthemoragijske)
 • Limfadenitis
 • Purpura (alergijska, postinfektivna)
 • Hronična bubrežna insuficijencija bez indikovane dijalize
 • Kamen i pesak urotrakta
 • Benigna hiperplazija prostate

Akutne upalne bolesti

 • Upale respiratornih puteva i paranazalnih šupljina
 • Akutne upale spoljašnjeg ušnog kanala i bubne opne
 • Infektivni gastroenterokolitisi
 • Akutne upale urotrakta (pijelonefrtitis, cistitis, uretritis)
 • Kolpitis (bakterijski, trihomonasni, gljivični, senilni)
 • Mastitis (običan i u puerperijumu)
 • Ekcemi
 • Folikulitis
 • Celulitis
 • Herpes simpleks
 • Herpes zoster
 • Varičela
 • Rubela
 • Morbili
 • Šarlah
 • Erizipel
 • Egzantema subitum
 • i ostali akutni infektivni sindromi koji ne zahtevaju hospitalizaciju

Dermatološke bolesti

 • Urtikarije
 • Kontaktni dermatitis
 • Strofulus
 • Angioedem
 • Nodozni eritem
 • Dermatomikoze
 • Onihomikoze
 • Seboreja
 • Dishidroza
 • Akne
 • Rozacea
 • Senilna i aktinična keratoza
 • Senilni pruritus
 • Intertrigo
 • Pedikuloza
 • Skabies

ORL

 • Alergijski vazomotorni rinitis
 • Cerumen opturans
 • Difuzni otitis eksterni
 • Katar auditivnih tuba

Oftalmološke bolesti

 • Konjuktivitisi
 • Blefaritisi
 • Halazion
 • Hordeolum

Neuropsihijatrijska oboljenja

 • Cervikalni, cervikobrahijalni i cervikocefalični sindrom
 • Lumbalgije
 • Lumboišialgije
 • Kompresivni sindromi
 • Neuralgije
 • Parestezije
 • Akutni bolni sindromi
 • Glavobolja
 • Cerebrovaskularni sindromi bez iktusa
 • Moždani organski psihosindromi
 • Parkinsonizam
 • Vertiginozni sindrom
 • Neuroze (anksiozne, depresivne, somatoformne, panični napadi)
 • Stresne reakcije
 • Nesanica

Bolesti lokomotornog aparata

 • Degenaritvni reumatizim zglobova (osteoartroze)
 • Mijalgije
 • Miozitisi
 • Miofibroze
 • Periartritisi
 • Burzitisi
 • Tendosinovitisi
 • Giht
 • Osteoporoza