Visok krvni pritisak

Visok krvni pritisak

Visok krvni pritisak (hipertenzija)

Visok krvni pritisak obuhvata vrednosti iznad 90/140 mmHg izmeren u relaksiranom stanju. Svako uzbuđeno stanje može podići krvni pritisak za 20-40mmHg, međutim, nakon relaksacije pritisak se vrati na vrednosti ispod 90/140mmHg. Najveći broj osoba sa visokim krvnim pritiskom (95%) ima esencijalnu, primarnu hipertenziju, odnosno hipertenziju koja nema potvrđeni organski uzrok. Manji broj ima tzv. sekundarnu hipertenziju čiji je uzrok poznat: bolesti bubrega, hormonski poremećaji, kardiovaskularni poremećaji, neurogeni poremećaji, korišćenje nekih medikamenata, poluglobulija i hipertenzija u trudnoći i eklampsiji.

Simptomi visokog krvnog pritiska

 • Labilna hipertenzija
 • znojenje, jeza
 • nesvestica, poremećaji sna
 • lako uzbuđivanje, palpitacije, nedostatak vazduha
 • hladne šake i stopala, osećaj slabosti i nedostatka vazduha
 • Fiksirana, hronična hipertenzija bez komplikacija
 • jutarnje potiljačne glavobolje
 • zujanje u u šima,
 • vrtoglavice
 • krvarenje iz nosa bez povoda
 • Fiksirana, hronična hipertenzija sa komplikacijama
 • teško disanje pri naporu, nepravilan rad srca,
 • stalni šum i zujanje u ušima
 • poremećaji vida
 • grčevi u mišićima, utrnulost prstiju…

Lečenje krvnog pritiska u konvencionalnoj medicini

Lečenje esencijalne hipertenzije praktično ne postoji u konvencionalnoj medicini. Naime, u konvencionalnoj medicini se ovaj poremećaj drži pod kontrolom primenom jednog leka ili kombinacije lekova koji se uzimaju do kraja života. Lečenje sekundarne hipertenzije podrazumeva tretiranje osnovne, primarne bolesti.

Visok krvni pritisak  u homeopatiji

Povišen krvni pritisak bez utvrđenog organskog uzroka ukoliko traje duže od 12 meseci, najčešće predstavlja momenat pada na skali energetskih nivoa i prelazak u treću grupu, odnosno stvaranje uslova za izmenjeni odgovor imunog sisitema. Organizam gubi sposobnost razvoja akutnih inflamatornih bolesti na nivou kože i sluzokože, i reakcija imunog sistema dobija oblik hroničnih tegoba sa povremenim subakutnim upalama predisponiranih organa i centar poremećaja je endotel krvnih sudova. Poremećaj je dublje pozicioniran te su simptomi blaži u odnosu na simptome akutnih upalnih reakcija kože i sluzokože, ali je poremećaj teži i teže ga je lečiti.

Lečenje visokog krvnog pritiska u homeopatiji

Povišeni krvni pritisak bez utvrđenog organskog uzroka u prvoj godini povišenih vrednosti je posledica loše terapije predhodnih bolesnih stanja i holističkim pristupom se uglavnom pronađu okidači ovog poremećaja.  Imunološkim oporavkom se najčešće pritisak dovede u granice normalnih vrednosti i zato je najbolje početi sa homeopatskim lečenjem u prvoj godini pojave povišenog krvnog pritiska.

Hipertenzija koja je dugo tretirana hemijskim lekovima zahteva drugačiji homeoptski pristup i duže lečenje uz postepeno isključivanje antihipertenzivnih lekova. Ukoliko je krvni pritisak pre homeopatskog lečenja dostizao veoma visoke vrednosti (npr. 110/190mmHg),  ciljna vrednost u početku lečenja nije 80/120mmHg već 100/160mmHg. Tokom lečenja, uz praćenje stanja celokupnog organizma, i ciljna vrednost krvnog pritiska se smanjuje postepeno do dostizanja normalnih vrednosti bez primene bilo koje terapije.

Kod lećenja sekundarne hipertenzije holističkim homeoptskim tretmanom dominantni značaj u odabiru homeopatskog leka ima primarna bolest.