Dr Lenka Tenžera

Dr Lenka Tenžera

Dr Lenka Tenžera, diplomirani, licencirani homeopata, je doktor medicine i diplomirani filolog za srpski jezik i književnost. Trogodišnju edukaciju iz oblasti homeopatske medicine završila je po programu Internacionalne akademije za klasičnu homeopatiju profesora G. Vitulkasa i nakon diplomiranja dobila dozvolu Ministarstva zdravlja Republike Srbije ze primenu ove metode u lečenju pacijenata.

Medicinski fakultet je završila sa prosečnom ocenom 9,51 i od 2015. je na postdiplomskim Doktorskim akademskim studijama medicinskih nauka. Nakon završenog Medicinskog fakulteta radila je na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Iz ličnih razloga je prekinula specijalizaciju iz hirurgije i posvetila se izučavanju homeopatske medicine u kojoj je pronašla mnogo dublje tumačenje ljudskog organizma, njegovog stanja zdravlja i bolesti. Naime, otkrivajući energetski aspekt fizioloških procesa objašnjenih u oblasti kvantne medicine, počinje da izučava kinesku medicinu, ali i holističku medicinsku paradigmu nastalu na tlu Evrope, u okviru naučne medicinske misli s početka XIX veka u delu doktora Samuela Hahnemanna koja je delom prof. Vithoulkasa dobila svoju naučnu medicinsku potvrdu i postala deo nastavno-naučnog programa nekih medicinskih fakulteta u Evropi i svetu. 

Oblast njenog interesovanja je, pored homeopatske i kvantne medicine, i ontologija, a u vezi s tim i hrišćanska etika, medicinska etika, bioetika, filozofija biologije, medicinska filozofija.

Bibliografija

Improvements in long standing cardiac pathologies by individualized homeopathic remedies: A case series

Abstract: We present three cases of cardiac arrest at different stages of pathology. Acute myocardial infarction and resulting heart failure is emerging as the leading cause of mortality. In the long run, acute episodes and cardiac remodelling can cause considerable damage and result in heart failure. In these cases, individualized homeopathic therapy was instituted along with the conventional medicines and the results were encouraging. The changes in the laboratory diagnostic parameters (single-photon emission computed tomography, electrocardiograph, echocardiography and ejection fraction as the case may be) are demonstrated over time. The key result seen in all three cases was the preservation of general well-being while the haemodynamic states also improved. While the three cases provide evidence of positive outcomes for homeopathic therapy, more extensive studies are required in a hospital setting to establish the real extent to which this therapy may be employed.

Predgovor srpskom izdanju knjige profesora Vitulkasa „Nauka homeopatije“

„Nastala iz ateorijskog empirizma genijalnošću jednog čoveka, Samuela Hanemana 1 , homeopatija je za više od dva veka svog postojanja iz metode lečenja prerasla u samostalnu naučnu disciplinu koja ima definisan predmet istraživanja, opisanu naučnu metodologiju i naučno proverljive teorijske postulate. Uz sve teškoće koje su pratile njen razvoj, homeopatska medicina, u savremenom dobu kvantnih tehnologija, ulazi u period kada je moguće tehnološki ispratiti i naučnim metodama in vitro dokazati uticaj homeopatskih lekova na ćelije i tkiva, ali i izučavati i eventualno objasniti mehanizam njihove farmakokinetike. S obzirom na dosadašnje naučne studije iz ove oblasti, kao i stanja u institucionalizovanoj zapadnoj medicini koja u svom postmodernističkom periodu uočava da stručnost u medicinskoj nauci ne podrazumeva kompetentnost u donošenju vrednosnih sudova 2 , nije preterano ako se kaže da ulazimo u doba individualno-holističke zapadne medicine čiji je epistemiološki mehanicistički okvir definitivno prevaziđen osvešćenom potrebom da se živi organizam nužno mora sagledavati u svim njegovim dinamičnim, prožimajućim dimenzijama egzistencije.“

Predavanja

Akreditovana predavanja iz oblasti homeopatije

Nivoi zdravlja kao važan prediktabilni faktor u homeopatskoj i alopatskoj medicini

Dr Lenka Tenžera, Medicinski centar za klasičnu homeopatiju, Beograd, 23.04.2016.

Aktivnost određenih energetski zavisnih odbrambenih mehanizama određuje težinu i mogućnost izlečenja bilo koje bolesti.

Homeopatija – istina i zablude

Dr Lenka Tenžera, Festival zdravlja, Beograd, 25.09.2015.

Homeopatija je nauka koja organizam posmatra kao nedeljivu celinu fizičkog, emotivnog i mentalnog tela, a terapijski efekat homeopatskog leka se ostvaruje stimulacijom adekvatnih imunih mehanizama.