Homeopatska dijagnoza ili SLIKA HOMEOPATSKOG LEKA je prepoznavanje homeopatskog sindroma koji je sastavljen od aktuelnih simptoma na fizičkom, emotivnom i mentalnom telu ljudskog bića. Ona ukazuje na širok spektar poremećaja koji su indikacija za primenu određenog leka. 

Poremećaji i fizičkog i emotivnog i mentalnog tela imaju svoju hijerarhiju u skladu sa energetskim statusom organizma i nasleđem. Organizam ima pravila reagovanja na stres i, s obzirom na konstituciju, može razviti jedan homeopatski sindrom koji se vremenom produbljuje ili može razviti sliku preklopljenih homeopatskih sindrima koji imaju bolju prognozu. U prvom slučaju se adekvatnim ponavljanjem jednog homeopatskog leka u menjanjem njegove potencije leče poremećaji na svim nivoima, dok je u drugom slučaju neophodna sukcesivna primena različitih homeopatskih lekova.

Hijerarhija patoloških poremećaja na sva tri nivoa ljudskog bića

Vas browser ne podrzava SVG

*G.Vithoulkas, The Science of Homeopathy

Akutna slika homeopatskog leka obuhvata najčešće nekoliko veoma naglašenih simptoma sa tipičnim modalitetima uz karakteristično opšte stanje organizma.

Hronična slika homeopatskog leka obuhvata:

 • aktuelnu medicinsku dijagnozu (jednu ili više) postavljenu isključivo od strane kompetentnog specijaliste
 • sve simptome, bez obzira na to da li pripadaju sistemu koji je dominantno pogođen bolešću ili ne, i bez obzira na to da lI su izraz određene bolesti ili se ne može dijagnostičkim metodama konvencionalne medicine otkriti konkretna bolest, kao i njihove modalitete  koji mogu biti:
  • specifični (vezani za svaki određeni simptom: pogoršanje ili poboljšanje simptoma (glavobolje, na primer, u odnosu na doba dana, temperaturu, atmosferske prilike, položaj tela, svetlost, zvukove, dodir, pokret…)
  • generalni (vezani za osećaj pojačane energije ili umora, kao i generalno poboljšanje, ili pogoršanje stanja u odnosu na doba dana, temperaturu, atmosferske prilike, položaj tela, svetlost, zvukove, dodir, pokret …)
 • reakcije na vakcinaciju (kod dece ukazuju na stepen poremećenosti funkcije imunog sistema)
 • hronološki sva bolesna stanja od detinjstva i način njihovog lečenja 
 • specifičnosti vezane za spavanje i san (vreme uspavljivanja i buđenja, položaji za vreme spavanja, snovi, noćne more…)
 • odnos prema hrani i piću (posebne, jako izražene želje, averzije, nepodnošenje određene hrane, količina vode koja se unese u toku dana…)
 • specifičnosti vezane za menstruaciju i ovulaciju kod žena
 • stanje mentalnih funkcija – koncentracije, pamćenja, dominantnih misli, fiksiranih ideja, sumanutih ideja…
 • stanje emotivnog sistema – strahovi, fobije, tuga, bezvoljnost, nostalgija ….
 • opterećenost nasleđem