Homeopatska dijagnoza – slika leka

Homeopatska dijagnoza ili SLIKA HOMEOPATSKOG LEKA je prepoznavanje homeopatskog sindroma koji je sastavljen od aktuelnih simptoma na fizičkom, emotivnom i mentalnom telu ljudskog bića. Ona ukazuje na širok spektar poremećaja koji su indikacija za primenu određenog leka. 

Poremećaji i fizičkog i emotivnog i mentalnog tela imaju svoju hijerarhiju u skladu sa energetskim statusom organizma i nasleđem. Organizam ima pravila reagovanja na stres i, s obzirom na konstituciju, može razviti jedan homeopatski sindrom koji se vremenom produbljuje ili može razviti sliku preklopljenih homeopatskih sindrima koji imaju bolju prognozu. U prvom slučaju se adekvatnim ponavljanjem jednog homeopatskog leka u menjanjem njegove potencije leče poremećaji na svim nivoima, dok je u drugom slučaju neophodna sukcesivna primena različitih homeopatskih lekova.

Hijerarhija patoloških poremećaja na sva tri nivoa ljudskog bića

Vas browser ne podrzava SVG

Akutna slika homeopatskog leka obuhvata najčešće nekoliko veoma naglašenih simptoma sa tipičnim modalitetima uz karakteristično opšte stanje organizma.

Hronična slika homeopatskog leka obuhvata:

 • aktuelnu medicinsku dijagnozu (jednu ili više) postavljenu isključivo od strane kompetentnog specijaliste
 • sve simptome, bez obzira na to da li pripadaju sistemu koji je dominantno pogođen bolešću ili ne, i bez obzira na to da lI su izraz određene bolesti ili se ne može dijagnostičkim metodama konvencionalne medicine otkriti konkretna bolest, kao i njihove modalitete  koji mogu biti:
  • specifični (vezani za svaki određeni simptom: pogoršanje ili poboljšanje simptoma (glavobolje, na primer, u odnosu na doba dana, temperaturu, atmosferske prilike, položaj tela, svetlost, zvukove, dodir, pokret…)
  • generalni (vezani za osećaj pojačane energije ili umora, kao i generalno poboljšanje, ili pogoršanje stanja u odnosu na doba dana, temperaturu, atmosferske prilike, položaj tela, svetlost, zvukove, dodir, pokret …)
 • reakcije na invazivnu preventivu (kod dece ukazuju na stepen poremećenosti funkcije imunog sistema)
 • hronološki sva bolesna stanja od detinjstva i način njihovog lečenja 
 • specifičnosti vezane za spavanje i san (vreme uspavljivanja i buđenja, položaji za vreme spavanja, snovi, noćne more…)
 • odnos prema hrani i piću (posebne, jako izražene želje, averzije, nepodnošenje određene hrane, količina vode koja se unese u toku dana…)
 • specifičnosti vezane za menstruaciju i ovulaciju kod žena
 • stanje mentalnih funkcija – koncentracije, pamćenja, dominantnih misli, fiksiranih ideja, sumanutih ideja…
 • stanje emotivnog sistema – strahovi, fobije, tuga, bezvoljnost, nostalgija ….
 • opterećenost nasleđem