Šta su homeopatski lekovi

Homeopatski lekovi su „enegetski“ lekovi. Primarno deluju na energetske tokove u organizmu. Mogu parcijalno ili generalno povećati energiju u organizmu što stvara uslove za adekvatnu i uspešnu aktivnost odbrambenih mehanizama. S obzirom na to da su homeopatski lekovi samo jake energetske “injekcije”, oni ne mogu izazvati neželjene efekte. Homeopatski lekovi pojačavaju efikasnost imunog, nervnog i endokrinog sistema podižući energiju organizma.

Da bi do reakcije došlo, potrebno je da se slika energetskog deficita (ispoljena u obliku simptoma i bolesti) poklopi sa “slikom” homeopatskog leka. Nakon kratkotrajne energetske stimulacije od strane homeopatskog leka, javlja se reakcija organizma koja može trajati nekoliko sati, ali i nekoliko meseci i koja podrazumeva pojačanu aktivnost imunog sistema.

Kako se prave homeopatski lekovi

Homeopatski lekovi se prave od prirodnih supstanci mineralnog, biljnog, životinjskog i ljudskog porekla, posebnom metodom razblaživanja sa potenciranjem. Primarno napravljene tinkture nemaju rok trajanja niti predstavljaju hemijski otpad i od njih se po magistralnoj recepturi veoma jednostavno mogu izrađivati homeopatski lekovi u obliku vodenog ili alkoholnog rastvora ili globula koje su napravljene od glukoze i koje su nosači aktivne homteopatske supstance. Izrađuju se u različitim potencijama što nije ekvivalentno jačini doze hemijskih lekova. Najčešće upotrebljivane potencije su 12C, 14C, 16C, 18C, 19C, 30C, 200C, 1M.

Kako se pije homeopatski lek

Doziranje homeopatskog leka zavisi od stanja organizma i potpuno je individualno. Pri lečenju akutnih bolesti primenjuju se visoke potencije (preko 200 C) i u zavisnosti od bolesnog stanja mogu se ponavljati svakog dana, ali i više puta dnevno. Pri lečenju hroničnih bolesti niske potencije do 16 C se mogu uzimati svakodnevno, potencija 30 C se ponavlja najčešće na 7 dana, dok se više potencije ponavljaju na mesec dana ili na tri meseca. U klasičnoj homopatiji se ne daje više homeopatskih lekova u isto vreme. Kad se završi reakcija organizma na primenjeni lek, može se dati drugi lek.

Ni jedan homeopatski lek ne oštećuje zdravlje ukoliko se primenjuje u skladu sa pravilima doziranja. Samo dugotrajna, nekontrolisana homeopatska terapija (posebno ako su korišćene visoke potencije) može dovesti do iscrpljivanja organizma prekomernom energetskom stimulacijom.

Dužina delovanja homeopatskog leka

Dužina delovanja homeopatskog leka zavisi od:

  • stanja organizma (akutno stanje kraće delovanje leka, hronično stanje duže delvoanje leka)
  • samog leka (neki lekovi imaju kratko delovanje, dok drugi mogu delovati u istim potencijama i po 3 meseca)
  • potencije leka (niske potencije kraće deluju, dok više potencije deluju duže)

Šta treba izbegavati za vreme homeopatske terapije

Za vreme homeopatske terapije treba izbegavati prirodne antidote homeopatske stimulacije, a to su:

  • kafa (i bez kofeina)
  • mentol (u bilo kom obliku: kreme, paste za zube, šamponi, žvake…)
  • čaj od nane i kamilice
  • sve jake začine i jake mirise

Upotreba uz druge lekove

Uz homeopatsku terapiju mogu se uzimati mnogi farmakološki lekovi, pri čemu doziranje treba prilagoditi rezultatima kompetentnih laboratorijskih analiza. Ukoliko je pacijent uzima kortikosteroide može započeti sa homeoaptskom terapijom pri čemu se postepeo smanjuju doze kortikosteroida.

Međutim, ukoliko je pacijent na homeoaptskoj terapiji onda ne bi trebalo da počinje sa kortikosteroidnom terapijom dok ne prestane dejstvo homeoaptskog leka. Jedini apsolutno kontraindikovani lekovi za vreme homeopatske terapije  su antibiotici. Antibiotici jako smanjuju aktivnost naše crevne flore (mikrobiota) ubijajući bakterije koje su veliki generator energije u našem organizmu.

Neželjena dejstva

Adekvatno propisan homeopatski lek nema neželjenih dejstava iako mogu postojati veoma burne reakcije organizma zbog energetskog oporavka.

Lekovito dejstvo leka ima dve faze:

  • I faza – lek energetski oporavlja organizam što može biti praćeno intenziviranjem simptoma (subjektivnim osećajem pogoršanja) zbog intenzivne aktivacije imunog sistema
  • II faza – organizam doživljava relaksaciju i/ili izlečenje

Suprimirajuće dejstvo leka nastaje kada se propiše lek koji nalikuje adekvatnom leku. Dolazi do poboljšanja tegoba, ali pacijent nije izlečen i očekuje se pojava nove manifestacije patološkog stanja.

Palijativno (pomoćno) dejstvo leka je deo lekovite reakcije kod pacijenata sa veoma teškim hroničnim bolestima. Takođe, palijativno dejstvo je moguće kada se lek ne propisuje na osnovu totaliteta simptoma, pri čemu lek popravi jedan određeni symptom zbog koga je dat, ali pacijent nije izlečen, nije enegetski oporavljen.

Dokazujuće dejstvo nastaje kada se pacijentu da lek koji je sličan adekvatnom leku, i pacijent je osetljiv na dejstvo leka. U ovom slučaju lek u organizmu pacijenta razvije nove simptome koji su privremeni i traju najduže tri meseca. Čak i nekoliko puta ponovljen pogrešan lek, ne može da izazove značajne patološke promene u organizmu.

Samo dugo, nekontrolisano i nepotrebno ponavljanje homeopatskih lekova može da dovede do ozbiljnih poremećaja zbog dugotrajne energetske stimulacije koja vodi energetskom kolapsu.

Kako čuvati homeopatski lek

Homeopatski lek se može dobiti u obliku suve doze (globula) ili rastvora (vodenog ili alkoholnog). Globule i alkoholni rastvor nemaju rok trajanja ukoliko se čuvaju na odgovarajući način. Vodeni rastvor je osetljiviji i ne preporučuje se upotreba duže od 7 dana posebno u letnjim mesecima.

Bočica u kojoj se nalazi homeopatski lek treba da bude obavijena alu-folijom i odložena na suvo i tamno mesto gde temperatura ne prelazi 35°C, dalje od računara, mobilnih telefona, televizora i sl. uređaja. Ne čuvati lek u frižideru.

Ukoliko pri uzimanju leka, globula ispadne ili bude dodirnuta rukom, ne treba je koristiti ili vraćati u bočicu već je treba baciti.

Za pravljenje vodenog rastvora od globula najbolje je koristiti plastične čaše i kašičice koje posle upotrebe treba baciti.