Specifičnosti homeopatskog lečenja

Najveća korist od homeopatske terapije je činjenica da je nakon njene primene pacijent vraćen u potpuno zdravo stanje.

Lekovi u konvencionalnoj medicini daju privremeno subjektivno olakšanje stanja uz objektivno prebacivanje patologije na neki drugi organ ili nivo (supresija bolesti).

Lekovi u homeopatskoj medicini mogu izazvati privremeno pogoršanje simptoma ali vode uspostavljanju zdravog stanja na sva tri nivoa: fizičkom, emotivnom i mentalnom jer primenom vraćaju imuni sistem i druge kontrolne mehanizme u organizmu u stanje optimalnog zdravlja.

Intenziviranje simptoma (homeopatska agravacija)

Homeopatska agravacija je pojava intenziviranja simptoma neposredno ili ubrzo nakon uzimanja leka. Ova pojava je dobar znak i prethodi izlečenju, a rezultat je parcijalno ili generalno pojačanog priliva energije. Intenzitet i dužina trajanja zavise od brojnih faktora, ali se često u konkretnim situacijama mogu predvideti.

Hronološko vraćanje simptoma davno „izlečenih“ stanja

U našem telu od rođenja postoji kontinuitet patologije, kontinuitet bolesnog stanja iako se bolesti smenjuju. Prelazak organizma iz jedne teže bolesti u drugu lakšu bolest tokom homeopatskog lečenja može biti deo procesa oporavka organizma

Kretanje patologije od hijerarhijski viših nivoa na hijerarhijski niže nivoe

Pomeranje bolesti od hijerarhijski viših organa na hijerarhijski niže organe, kao i kretanje odozgo nadole kada su u pitanju bolesti kože, mišića, kostiju i zglobova, je uvek povoljan znak. Hijerarhijski viši organi su organi čije ugrožavanje može dovesti do smrti. Mozak je na vrhu hijerarhije, zatim redom idu srce, endokrine žlezde, jetra…

Primer kretanja patologije kroz nivoe

Homeopatsko lečenje promena na koži koje su prisutne na licu ili grudima uspešno je ako se promene pomeraju ka donjim i perifernim delovima ekstremiteta, pri čemu nestaju promene na licu, ali se intenziviraju promene na ekstremitetima.

Efikasnost homepatskog lečenja

Efikasnost homeopatskog lečenja ne zavisi samo od postavljene medicinske dijagnoze. Iskustvo iz oblasti homeopatije staro dva veka pokazalo je da se homeopatskim lekovima mogu lečiti i najteže bolesti kao što su karcinom, ulcerozni colitis i Kronova bolest, kardiomiopatija i teški poremećaji ritma, encefalitis, infarkt miokarda, … pa čak i bolesti koje se smatraju neizlečivim kao što su alergije, astma, multipla skleroza, sistemski lupus eritematodus… ukoliko je energetsko stanje organizma očuvano i sposobno da odgovori pozitivno na stimulaciju homeopatskim lekovima. Homeopatski lek ne drži bolest „pod kontrolom“, već ima potencijal da izleči u potpunosti u zavisnosti od očuvanih resursa samog organizma.

Dužina homeopatskog lečenja

Dužina homeopatskog lečenja je različita, od par meseci do više godina kada su u pitanju teške hronične bolesti koje su dugo tretirane hemijskim lekovima.

Dužina homeopatskog lečenja zavisi od:

  • dužine trajanja bolesti,
  • od stanja celog organizma
  • od bolesti koje su prethodile sadašnjem bolesnom stanju i načina na koji su lečene
  • od primenjivane konvencionalne terapije i

osetljivosti organizma na primenjenu konvencionalnu terapiju