Najveća korist od homeopatske terapije je činjenica da je nakon njene primene pacijent izlečen, odnosno oporavljen do stanja kada njegov organizam sa malo napora izlazi na kraj sa brojnim uzročnicima bolesti.

Homeopatsko lečenje ima veliku prednost nad ostalim oblicima lečenja jer, primenjeno u skladu sa pravilima klasične homeopatije, uvek vodi ka potpunom izlečenju organizma na svim nivoima. Ovaj način lečenja ima neke specifičnosti.

Uzrok održavanja bolesnog stanja iz homeopatske perspektive

Uzročnici bolesti su različiti, međutim, da bi se bolest zadržala i počela da ugrožava normalno funkcionisanje organizma neophodno je da pored spoljnih ili unutrašnjih uzročnika, postoji i smanjen energetski potencijal organizma. Smanjenje energije može biti generalno ili parcijalno što ukazuje na postojanje neke blokade u energetskom protoku. U oba slučaja rezultat su karakteristični simptomi koji ukazuju na izmenjenu funkciju pojedinih tkiva i organa.

Nadoknada energije homeopatskim lekom omogućava organizmu da bez obzira na uzročnika bolesti, oporavlja stanje svojih tkiva što generalno popravlja i energetski status i zdravlje i uzročnici bivaju savladani.

Intenziviranje simptoma (homeopatska agravacija)

Homeopatska agravacija je pojava intenziviranja simptoma neposredno ili ubrzo nakon uzimanja leka. Ova pojava je dobar znak i prethodi izlečenju, a rezultat je parcijalno ili generalno pojačanog priliva energije.  Intenzitet i dužina trajanja zavise od brojnih faktora, ali se često u konkretnim situacijama mogu predvideti.

Hronološko vraćanje simptoma davno „izlečenih“ stanja

U našem telu od rođenja postoji kontinuitet patologije, kontinuitet bolesnog stanja iako se bolesti smenjuju. Prelazak organizma iz jedne bolesti u drugu ima svoja pravila i s obzirom na način lečenja može biti deo procesa oporavka organizma ili produbljivanja bolesnog stanja.

Vasbrowser ne podrzava SVG

Primer

Dete je do polaska u školu patilo od čestih respiratornih infekcija (faringitisi, laringitisi, bronhitisi i pneumonijje) koje su redovno lečene antibioticima.Nakon sedme godine, nema više tih problema ali su prisutni slabija koncentracija, hiperaktvnost, iritabilnost i/ili problem sa gljivicama u stolici (bolovi u stomaku, opstipacija ili dijareja). Gljivice se leče antimikoticima i onda mladi čovek ulazi u neki oblik neuroze sa elementima depresije. Mogu se javiti prolazni panični napadi ili stalna uznemirenost (anksioznost). Ove se bolesti tretiraju, takođe, određenim supresivnim medikamentima da bi se na kraju razvio ulcerozni kolitis, ili npr. holecistitis. Kada pacijent dođe sa dijagnozom ulceroznog kolitisa i sa ovakvom istorijom bolesti, nakon primenjene adekvatne homeopatske terapije nestaće simptomi kolitisa (ili holecistitisa), ali će se vratiti problemi sa gljivicama u crevima, bolovi u debelom crevu (opstipacija, dijareja ovog puta bez slike ulceroznog kolitisa) ili simptomi neuroze, pojačane iritabilnosti, hiperaktivnosti. Daljim homeopatskim lečenjem, psihički nivo biva bolji, varenje se popravlja, ali se javljaju simptomi upale respiratornog trakta sa visokom temperaturom i jako izraženim simptomima. Tek ako se nastavi homeopatsko lečenje i ovih akutnih stanja, pacijent ulazi u zdravo stanje.

Kretanje patologije od hijerarhijski viših nivoa na hijerarhijski niže nivoe

Pomeranje bolesti od hijerarhijski viših organa na hijerarhijski niže organe, kao i kretanje odozgo nadole kada su u pitanju bolesti kože, mišića, kostiju i zglobova, je uvek povoljan znak. Hijerarhijski viši organi su organi čije ugrožavanje može dovesti do smrti. Mozak je na vrhu hijerarhije, zatim redom idu srce, endokrine žlezde, jetra…

Primer

Homeopatsko lečenje promena na koži koje su prosutne na licu ili grudima uspešno je ako se promene pomeraju ka donjim i perifernim delovima ekstremiteta, pri čemu nestaju promene na licu, ali se intenziviraju promene na ekstremitetima. Nakon homeopatskog lečenja srčanih bolesti mogu se razviti bolesti pluća ili bubrežne bolesti. I jedno i drugo su znak rasta energije i povoljnog kretanja tegoba. Daljim homeopatskim lečenjem bolesti pluća ili bubrega, mogu se javiti neke promene na koži što je takođe znak povoljnog kretanja patologije. Ove površne, kožne promene u zavisnosti od patogenog potencijala, mogu proći ponekad i bez daljeg lečenja.

Efikasnost homepatskog lečenja

Efikasnost homeopatskog lečenja ne zavisi samo od postavljene medicinske dijagnoze. Iskustvo iz oblasti homeopatije staro dva veka pokazalo je da se homeopatskim lekovima mogu lečiti i najteže bolesti kao što su karcinom, ulcerozni colitis i Kronova bolest, kardiomiopatija i teški poremećaji ritma, encefalitis, infarkt miokarda, …  pa čak i bolesti koje se smatraju neizlečivim kao što su alergije, astma, multipla skleroza, sistemski lupus eritematodus… ukoliko je energetsko stanje organizma očuvano i sposobno da odgovori pozitivno na stimulaciju homeopatskim lekovima. Homeopatski lek ne drži bolest „pod kontrolom“, već ima potencijal da izleči.

Dužina homeopatskog lečenja

Dužina homeopatskog lečenja je različita, od par meseci do više godina kada su u pitanju teške hronične bolesti koje su dugo tretirane hemijskim lekovima.

Dužina homeopatskog lečenja zavisi od:

  • dužine trajanja bolesti,
  • od stanja celog organizma
  • od bolesti koje su prethodile sadašnjem bolesnom stanju i načina na koji su lečene
  • od primenjivane konvencionalne terapije i
  • osetljivosti organizma na primenjenu konvencionalnu terapiju