Homeopatsko lečenje embrionalnog karcinoma – teratoma sa procentom nediferentovanih ćelija većim od 10% (nezreli teratom)

Homeopatsko lečenje embrionalnog karcinoma

U objavljenom radu je opisan slučaj devojčice od 3 godine sa embrionalnim karcinomom, kod koje je nakon hiruškog odstranjivanja, umesto hemoterapije, primenjeno homeopatsko lečenje.

Devojčica je prvih 6 meseci lečenja primala Tuberculinum koji je propisan u skladu sa holističkim principima, a lek je doziran po individualnoj šemi uz praćenje promene zdravstvenog stanja. Nakon 6 meseci su se u skladu sa premeštanjem patologije zbog energetskog oporavka, pojavile promene na koži koje su zahtevale promenu terapije. Tuberculinum je ukinut, a terapija je nastavljena Pulsatillom po individualnoj šemi doziranja još par meseci, koja je prema rezultatima holističke analize bila indikovana u toj fazi bolesti. 6 godina nakon toga devojčica je na kontroli TU markera i CT-a imala dobre rezultate. Pomoću samo dva leka koji zajedno koštaju svega desetak evra za sve vreme primenjene terapije, obezbeđeno je da se devojčica i 6 godina nakon terapije dobro oseća.

Ovde je važno uočiti da se za vreme lečenja ovako teške bolesti kakva je embrionalni karcinom, javljaju bezazleno bolesna stanja kao što je prehlada, na primer, i da ta stanja nikako ne treba tretirati preparatima koji snižavaju energiju organizma (antibiotici, antipiretici) ili deluju supresivno na imuni sistem (kortikosteroidi). Primena ovakve terapije u tom trenutku bi bila razlog za pojavu metastaza i loš ishod lečenja.

Pojava eksfolijativnog dermatitisa u ovom slučaju nije homeopatska agravacija, već se radi o premeštanju patologije na marginalnije sisteme što je uvek dobar znak. I u ovoj fazi lečenja primena kortikosteroida izazvala bi pojavu metastaza i loš ishod lečenja. Kao što se iz rada vidi, promene su se prvo javile na licu i premeštale se naniže što je bio dobar znak, što je i potvrđeno analizama tumorskih markera i CT skenera.

Eksfolijativni dermatitis, sa još nekoliko kožnih bolesti, spada u tzv. paraneoplastične sindrome po klasifikaciji u zapadnoj medicini. Može se postaviti pitanje da li su to stvarno paraneoplastični sindromi ili način njihovog lečenja kortikopreparatima dovede do pojave karcinoma.

https://www.karger.com/Article/PDF/481819