Homeopatsko lečenje vitiliga – prikaz serije slučajeva sa fotografijama pre i posle tretmana

vitiligo

Vitiligo je sa aspekta zapadne medicine neizlečiva bolest. Ne ugrožava život pacijenta, ali predstavlja veliki estetski problem. Objavljen je prikaz serije slučajeva u kojima je vitiligo tretiran homeopatski i taj način lečenja je dao vidljive rezultate. Takođe, treba imati na umu da ni jedan od primenjenih lekova ne košta više od 5-6 evra.

U objavljenim slučajevima uglavnom je bilo potrebno propisati sukcesivno nekoliko homeopatskih lekova, što znači da se radilo o preklopljenim homeopatskim sindromima koji imaju bolju prognozu, ali su teži za lečenje, jer zahtevaju veoma precizno propisivanje, odnosno redosled primenjenih lekova mora dosledno da prati redosled nastajanja homeopatskih sindroma. Adekvatno praćenje nastanka homeopatskih sindroma nije moguće ukoliko se ne poznaju nivoi zdravlja po prof. Vithoulkasu, jer je očekivano intenziviranje simptoma (homeopatska agravacija) različito na različitim nivoima.

Poznavanje savremene teorije homeopatske medicine omogućava adekvatno praćenje promena koje nastaju u organizmu nakon primene homeopatskih lekova i donošenje adekvatnih odluka koje od lekom izazvanih promena u zdravstvenom stanju pacijenta zahtevaju dalje lečenje, a koje su samo prolazne faze u reakcijama na lek i mogu trajati i do 3 meseca i ne treba ih dodatno tretirati.

Na stranici ispod (link) imate opciju FREE DOWNLOAD. Klikom na nju besplatno možete skinuti objavljeni prikaz serije slučajeva sa slikama pre i posle tretmana.

https://www.amjcaserep.com/download/index/idArt/905340