Hronični bronhitis

Hronični bronhitis

Hronični bronhitis je poremećaj koji je praćen produktivnim kašljem najmanje tri meseca godišnje u dve uzastopne godine, pod uslovom da nije posledica drugog oboljenja respiratornog sisitema. Zajendo sa emfizemom pluća i bronhijalnom astmom, spada u hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP).

Simptomi hroničnog bronhitisa

  • dugotrajni kašalj
  • iskašljavanje mukoidnog sekreta
  • modra prebojenost vrha nosa i jezika
  • osećaj slabosti i nedostatka vazduha
  • zviždanje u plućima
  • osećaj teskobe u grudima

Lečenje hroničnog bronhitisa u konvencionalnoj medicini

Lečenje zavisi od oblika bolesti i pored higijenskih mera (izbegavanje zagušljivih prostora, prestanak pušenja i sl.) podrazumeva i simptomatsku terapiju koja širi disajne puteve i/ili olakšava iskašljavanje sekreta. Kortikosterodi se primenjuju periodično, kao i antibiotici ako je prisutna infekcija.

Hronični bronhitis u homeopatiji

U homeopatiji hroični bronhitis je  problem koji se može rešiti trajno, što zavisi od dužine trajanja bolesti i od stanja celokupnog organizma. Organizmi koji su zdravi razvijaju upale prvo na najpovršnijim delovima respiratornog trakta (nos, grlo). Neadekvatnim, supresivnim lečenjem (antibiotskim lečenjem uz upotrebu kortikosteroida) organizam na stres (infekciju) počinje da reaguje na dubljim nivoima i razvija akutni bronhitis sa visokom temperaturom. Daljim supresivnim lečenjem antibioticima, dalje se potiskuje reakcija imunog sistema i stvaraju se uslovi za hroničnu upalu disajnih puteva. Homeopatsko lečenje pravilno sprovedeno u fazama akutnih upala grla, nosa ili akutnog bronhitisa, je vid prevencije razvoja hroničnog bronhitisa.

Lečenje hepatitisa u homeopatiji

Lečenje se sprovodi individualno, i u skladu je sa simptomima na svim organima i sistemima koje pacijent ima, a ne samo na osnovu respiratornih simptoma, jer su simptomi posledica akcije odbrambenog sistema organizma i putokaz z aizbor homeopatskog leka. Ukoliko pacijent nije dugo i često bio na kortikosterodnoj i antibiotskoj terapiji, lečenje je lakše. Naravno, dugotrajni bronhitis se može homeopatski izečiti, ali lečenje duže traje i pacijent može prolaziti kroz razna akutna stanja, te je neophodna veoma dobra saradnja sa lekarom homeopatom. Primena homeopatskih lekova ne podrazumeva isključivanje svih lekova koje je pacijent ranije uzimao. Uvođenje homeopatske terapije i isključivanje simptomatske terapije je postepeno i u skladu sa objektivnim stanjem pacijenta.