Intervju profesora Vitulkasa

Intervju koji je sa profesorom Vitulkasom vodio Manish Bhatia.