Nivoi zdravlja – nivoi energetski zavisne aktivacije različitih delova imunog sisitema

U objavljenom prikazu slučaja prezentovano je na primeru juvenilnog reumatoidnog artritisa kako organizam u zavisnosti od raspoložive energije menja prirodu patologije i iz nižih nivoa imunološke aktivacije, pomoću adekvatnog homeopatskog lečenja, prelazi u energetski više nivoe za koje je karakterističan drugačiji tip imunih reakcija u organizmu.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2515690X18777995