Srčana aritmija

aritmija srca

Srčana aritmija je poremećaj ritma rada srca koji može biti bezazlen kao što su ekstrasistole koje ne narušavaju krvni protok, ali i težak poremećaj u smislu ubrzanja ili usporenja rada srca ili potpuno nepravilnog ritma rada.

Simptomi aritmija su veoma različiti

  • osećaj “preskakanja” srca
  • osećaj “lepršanja” srca
  • slabost, umor, vrtoglavica, konfuzija
  • gubitak svesti
  • bol u grudima (angina)
  • osećaj nedostatka vazduha

Lečenje aritmija u konvencionalnoj medici

Aritmije se leče antiaritmicima ili digitalisom u slučaju sporog rada srca. Antiaritmici su velika grupa raznih lekova z arazličite oblike poremećaja rada srca. U slučajevima apsolutno nepravilnog rada srca, uz odgovoarajući antiaritmik mora se uzimati i lek koji sprečava zgrušavanje krvi i štiti od šloga. Bez obzira o kojoj se aritmiji radi, ukoliko pacijent uzima terapiju, tu terapiju mora uzimati do kraja života.  

Aritmije u homeopatiji

Aritmije u homeopatiji su deo šire kliničke slike, odnosno uvek su deo sindroma koji pogađa više sistema fizičkog tela i skoro uvek i emotivno telo. Većina aritmija dobro reaguje na homeopatsku terapiju. Neophodno je EKG-om i 24-satnim Holter monitoringom utvrditi o kom se poremećaju ritma radi, jer česti su i slučajevi kada su pacijenti samo preosetljivi na normalan rad srca.

Lečenje aritmija u homeopatiji

Lečenje aritmija homeopatijom  je najčešće uspešno. U zavisnosti od vrste poremećaja, dužina lečenja može biti različita. U akutnim stanjima sinusni ritam se može vratiti za par minuta. Nekomplikovani slučajevi aritmija koji nisu dugo tretirani antiaritmicima izleče se za par meseci. U slučajevim apsolutne aritmije, ukoliko pacijent nije bio na antikoagulativnoj terapiji, treba u saradnji sa kardiologom uključiti antikoagulativnu terapiju pre uspostavljanja sinusnog ritma homeopatskom terapijom. Ukoliko je pacijent na antiaritmičnoj konvencionalnoj terapiji postepeno se uvodi homeopatska terapija a isključuju drugi lekovi u saradnji sa kardiologom. Kod uporede terapije Digitalisom (Digoksin) i homeopatskih lekova treba biti posebno oprezan, jer uključivanjem homeopatske terapije i generalnim oporavkom organizma, pacijent može pokazati znake trovanja Digoksinom.