Sterilitet

Sterilitet

Sterilitet je danas sve češća pojava i kod žena i kod muškaraca. Uzroci su razni od infekcija, preko hormonskih poremećaja do morfološki izmenjenih polnih organa. Svest o sterilitetu jako pogađa emotivni sistem osobe jer je ovaj problem u vezi sa jednom od osnovnih ljudskih nagona. Pre početka sa bilo kojom terapijom, potrebno je utvrditi uzrok steriliteta.

Ukoliko su reproduktivni organi normalne morfologije, problem je u vezi sa hormonima i/ili psihičkim stanjem osobe. Postoje različite metode lečenja, koje se danas, u slučaju ženskog steriliteta uglavnom svode na vantelesnu oplodnju, jer je hormonska terapija povezana sa brojnim neželjenim efektima. Muški sterilitet se i dalje tretira medikamentozno.

Lečenje steriliteta

Prva metoda lečenja u slučaju normalne morfologije reproduktivnih organa, svakako bi trebalo da bude homeopatija i to iz više razloga: potpuno je bezbedna, nema neželjenih efekata lečenja, lečenje bilo kog problema generalno oporavlja ceo organizam što je posebno u slučajevima ženskog steriliteta veoma važno jer zdravije majke rađaju zdraviju decu, značajno je jeftinija od drugih metoda, a rezultati su u najvećem broju slučajeva pozitivni.