Virusna infekcija KOVID 19

corona virus homeopatija

Infekcije korona virusom (kovid 19)

Korona virusi su velika porodica virusa koji mogu izazvati bolest i kod ljudi i kod životinja. Simptomi koji se razvijaju kod inficiranih su u rasponu od blagih slika obične prehlade do upale pluća i teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS: Severe Acute Respratory Sindrome), virusnog miokarditisa i encefalitisa koji mogu biti fatalni. Između ove dve krajnosti, u svakom organu se može razviti blaža ili intenzivnija upalna reakcija u zavisnosti od nasleđenih predispozicija, aktuelnog stanja organizma u celini i lekova koji se koriste. Samo prisustvo virusa ne izaziva simptome bolesti. Simptome bolesti razvija oštećenje ćelija koje virus napušta. Kod nekih ljudi je to oštećenje minimalno ili uopšte ne postoji, a kod nekih je prisutno i inicira različite inflamatorne reakcije koje su energetski zavisne. Upalne reakcije su uvek odgovor na oštećenje tkiva, a ne na prisustvo mikroorganizama. Postoje i upale koje se razvijaju u organizmu, a nisu uzrokovane prisustvom virusa ili bakterija. 

Simptomi infekcije korona virusom (kovid 19)

Najveći broj inficiranih (80%) ili nema simptome ili ima blage simptome kao što su: 

 • peckanje i suvoća očiju
 • grebuckanje i suvoća grla
 • bol u grlu
 • suvi kašalj
 • mučnina i blagi stomačni problemi
 • osećaj malaksalosti 
 • povišena temperatura

Ovi simptomi mogu trajati od 3 do 15 dana. Mogu proći i bez lečenja.

Manji broj ljudi razvije virusnu intersticijalnu pneumoniju. Svaka virusna upala pluća se odlikuje malo otežanim disanjem, dok je kašalj obično suv ili ga uopšte nema. Virusne intersticijalne pneumonije nisu novo patološko stanje, niti je ovo stanje karakteristično samo za infekcije virusom SARS CoV2. Virusne upale pluća ne ugrožavaju život pacijenta ukoliko se pravilno tretiraju.

Najteža stanja koja se mogu razviti za vreme infekcije virusom SARS CoV2 su težak respiratorni akutni sindrom (SARS), kada nastaje konsolidacija plućnog tkiva, te pluća više nisu vazdušasta i nema razmene gasova. Sporadično se mogu javiti i virusni miokarditis i encefalitis, kao i upala bilo kog organa u telu. 

Lečenje infekcije korona virusom (kovid 19) u konvencionalnoj medicini

Lečenje ove infekcije u konvencionalnoj medicini se trenutno zasniva na protokolima koji predstavljaju koncenzus. Još uvek nema ozbiljnih naučnih studija  koje su se bavile posebno ovim problemom. Cilj lečenja ove infekcije u konvencionalnoj medicini je „ubiti“ virus i držati pod kontrolom upalnu reakciju. Vodeći medicinski centri u svetu još uvek nisu izašli sa jasnim uputstvima. U našoj zemlji se primenjuje: 

 • kod lakših oblika: vit C, vit D, alfa lipoinska kiselina
 • Ivermektin – antiparazitarni lek
 • kod težih oblika: hidroksihlorokin ili  hlorokin fosfat, kao i nekoliko antivirusnih lekova; stav u vezi sa primenom ovih lekova se menjao u proteklih 6 meseci, tako da sada neki predlažu i Aspirin u manjim dozama, kao i neke druge antiinflamatorne lekove. 
Hidroksihlorokin i hlorokin fosfat pripadaju grupi antimalaričnih lekova i imaju veliki broj neželjenih efekata.

Konačna mera je priključivanje na respirator koji ne leči, već omogućava disanje osobama čija su pluća u veoma teškom stanju i razmena gasova je značajno kompromitovana.

Oprez: Antibiotici ne ubijaju virus i nisu terapija izbora. Svaki antibiotik može da izazove pad broja leukocita (neželjeno dejstvo ovih preparata!) i u tom slučaju organizam ostaje bez odbrambenog sisitema. Svaki antibiotik u funkcionalnom smislu „amputira“, onesposobi digestivni trakt ubijanjem velikog broja naših bakterija i snižava enegiju u organizmu. Manje energije u organizmu otvara put komplikacijama. 

Infekcije korona virusom (kovid 19) u homeopatiji

U homeopatskoj medicini se uvek posmatra celokupna klinička slika: simptomi, ali i njihovi modaliteti. Akutna stanja su opisana i deo su mnogih homeopatskih sindroma. Pravilno lečenje akutnih stanja stimulacijom imunog sistema odgovarajućim lekom, značajno unapređuje celokupno zdravlje, odnosno mnoge hronične tegobe nestaju kada organizam prođe kroz akutnu bolest uz homeopatsku terapiju. Pogrešno lečenje akutnih stanja supresivnom terapijom, čak i kada je to moguće, stvara uslove za razvoj hroničnih bolesti. 

Prisustvo virusa SARS CoV2 u organizmu ne znači ništa. U homeopatskoj medicini koja nije usmerena protiv mikroorganizama, već je svoju terapiju razvila kao podršku imunom sisitemu i odbrambenim mehanizmima, bolest sa simptomima koji se razvijaju pri infekciji ovim virusom, nije ništa novo i sve je opisano pre više od 100 godina. Dok se u konvencionalnoj medicini „jure“ mikroorganizmi, u homeopatskoj medicini se posmatra napor imunog sistema da smanji štetu i u tom smislu se organizmu pomaže.

Virusna upala pluća (izazvana bilo kojim virusom) ne snižava oksigenaciju krvi i ne ugrožava život pacijenta. Bez obzira na postojanje upale, razmena gasova u plućima se vrši normalno. Ovo je stanje koje može trajati i 7-10 dana sa temperaturom ili bez nje. Visoka temperatura je dobar znak. Temperaturu ne treba snižavati ni lekovima, ni na prirodan način (sirće na nogama, belance u čarapama, masiranje alkoholom i sl.), jer je ona deo ODBRAMBENE reakcije organizma. Ona pomaže organizmu u borbi protiv infekcije. Međutim, osobe sa infekcijom virusom SARS CoV2 mogu razviti tešku kliničku sliku i bez povišene temperature, što nikada nije dobar znak.

Pojavu teškog respiratornog akutnog sindroma (SARS) prati pad oksigenacije krvi što ugrožava život pacijenta. Morfološki je to  praćeno konsolidacijom (hepatizacijom) pluća. Konsolidacija pluća se leči pomoću dvadesetak homeopatskih lekova. Ovo je stanje potrebno lečiti.

S obzirom na sindrome u kojima se mogu javiti simptomi karakteristični za kovid 19, infekcija virusom SARS CoV2 može da se manifestuje i kao miokarditis ili encefalitis. Svaki organizam pokušava da poremećaj drži pod kontrolom razvojem simptoma koji imaju zadatak da ograniče potrošnju energije i da preusmere njeno korišćenje. U slučajevima kada se nastavi pad energije do kog može dovesti i preventivno uzimanje antibiotika, na primer, organizam razvija teže simptome i bolest se pomera ka sistemima koji su hijerahijski pozicionirani dublje od pluća, a to su jetra, srce i mozak.

Supresija (potiskivanje) patologije, odnosno pomeranje ka hijerarhijski dubljim slojevima bića kao što su srce i mozak viđeno je kod svih jačih virusnih infekcija. Na primer, infekcija virusom malih boginja, takođe, može dati veoma bezazlenu sliku i ukoliko se ne snižava temperatura, patologija koja počne na nivou grla prelazi i lokalizuje se na nivou kože u obliku karakteristične ospe. Kada ospa izbije, komplikacije više nisu moguće. Međutim, ako se ova infekcija ne prepozna, pa se pacijentu daju lekovi za prehladu i snižavanje temperature (antipiretici, nekada i antibiotici), pada energija organizma i nastaje virusna upala pluća, jer je patologija potisnuta na hijerarhijski dublje slojeve bića, odnosno, organizam nema snagu da patologiju „izgura“ na površinu. Ukoliko se nastavi sa supresivnom terapijom, ova upala pluća može biti jako teška i napredovati do teškog akutnog respiratornog sindroma ili encefalitisa koji je najčešće smrtonosan. Tako i infekcija corona (covid 19) virusom  koji spada u istu grupu RNK-a virusa kao i virus morbila (malih boginja), može da izazove i miokarditis i encefalitis kod osoba koje su energetski na nižim nivoima, ali i kod osoba kojima se za vreme infekcije medikamentozno snižava energija.

Lečenje infekcija SARS CoV2 virusom (kovid 19) u homeopatiji

Glavni cilj lečenja svih virusnih infekcija, pa i infekcije corona virusom, je NE SNIŽAVATI ENERGIJU i, koliko je moguće, PODIĆI ENERGIJU ORGANIZMA. Druga važna stvar je prepoznati osobe koje su, s obzirom na homeopatske sindrome kojima pripadaju, na većem riziku da razviju tešku kliničku sliku kao što su težak akutni respiratorni sindrom, miokarditis ili encefalitis i posebno ih pratiti.

Preventiva je ovde potrebna kod svih s obzirom na stanje pandemije u svetu. Preventivno uzimanje homeopatskih lekova se ne preporučuje, jer dok nema simptoma ne možete znati koji je lek potreban za konkretan slučaj. Zato se kao preventiva preporučuje: 

 • uzimanje većih doza  vit C i vit D
 • Liobif ili Lactibiane Immuno – probiotici za respiratorni trakt (sa pauzama).
 • Solinola kapi (minerali koji čuvaju stabilnost membrane ćelija respiratornog trakta) prema uputstvu jednom do 2 puta nedeljno, s obzirom na izloženost izvoru zaraze. Nije potrebno uzimati svaki dan ako nema simptoma. 
 • osobe koje su već na homeopatskoj terapiji treba da nastave sa svojom terapijom i da se jave svom lekaru homeopati ukoliko uoče promenu svog zdravstvenog stanja.

Lečenje KOVIDa 19 kada su prisutni blagi simptomi: 

 • nastaviti sa vit C,  vit D (ukoliko postoji insuficijencija); 
 • Solinola kapi (minerali koji čuvaju stabilnost membrane ćelija respiratornog trakta) uzimati svakodnevno dok su simptomi prisutni prema uputstvu
 • Liobif – jednom dnevno 1 tabletu (ampulu) ukoliko nema simptoma od strane digestivnog trakta, ili 3 puta po jednu tabletu (ampulu) ukoliko postoje stomačni simptomi; ili Lactibiane immuno prema uputstvu
 • udisanje vrućeg vazduha (20 min u sauni ili udisanje vrućeg vazduha iznad uključene ringle ili nekog grejnog tela koje ne duva); 
 • zagrevati se – termofor (ili zagrejana so u vrećici) stavljati na grudi i stomak ako postoje simptomi digestivnog trakta
 • raditi test “disanja punim plućima”: podići obe ruke visoko iznad glave, jednom šakom uhvatiti drugu i u tom stanju udahnuti duboko i zadržati dah – ukoliko se ne zakašljete, vaša su pluća u redu;  
 • mirovanje i uzimanje dovoljno tečnosti 
 • ako se pojavi povišena temperatura NE SNIŽAVATI JE ni lekovima ni prirodnim metodama
 • ako se javi glavobolja, stavljati tople ili hladne obloge u zavisnosti od toga šta ublažava bol i ne uzimati analgetike koji mogu snižavati temperaturu
 • kod pojave proliva ili bolova u stomaku, primeniti dijetu: dvopek, posni keks, posne supice i što više tecnosti; probiotici u maksimallnoj dozi ukoliko je više od 5 stolica dnevno.
 • ovo stanje može trajati 10-15 dana
 • period oporavka može trajati do mesec dana – u tom periodu možete osećati slabost i zamor, ali će sve to proći ukoliko dodatno ne snižavate energiju organizma.

Lečenje virusne KOVID 19 upale pluća

Pri upali pluća nema smanjene oksigenacija krvi. Ovo stanje može biti teško, ali ne ugrožava život pacijenta. Da bi se propisao odgovarajući homeopatski lek za upalu pluća, neophodno je uočiti modalitete koji prate ovo akutno stanje.  

 • upala pluća i jaka pospanost – homeopatski lek je Antimonium tartaricum 200 C ili 1M 
 • upala pluća i velika žeđ, (pije velike količine tečnosti), pacijent ne želi da bude sam, lakše diše kada leži na desnoj strani, često je prisutna samo desnostrana upala pluća – oprez: može napraviti progresiju u encefalitis, pacijent veoma brzo dehidrira  – homeopatski lek je Phosphorus 200 C ili 1M (veoma brzo rehidrira pacijenta!) 
 • upala pluća, jaka žeđ, želi velike količine vode, ali povrati odmah nakon ispijanja, često prisutna mučnina i problemi sa stomakom, pacijent je hladan i ne želi da se pokrije – homeopatski lek je Camphora 200 C ili 1M
 • upala pluća i otok gornjih kapaka, lakše diše kada otvori prozor, često samo desnostrana upala – homeopatski lek je Kali carbonicum 200 C ili 1M
 • desnostrana upala pluća, bol u korenu jezika, pogoršanje od toplote u sobi – homeopatski lek je Kali iodatum 200 C ili 1M 
 • levostrana upala pluća, pacijent ne može da podnese ništa oko vrata, često je veoma pričljiv, strah od smrti – oprez – može napraviti progresiju u miokarditis ili encefalitis, – homeopatski lek je Lachesis 200 C 
 • levostrana upala pluća, pacijentu je gore uvek popodne između 16:00 i 20:00 sati (17:00 i 21:00) ili rano ujutro od 4:00 do 8:00, čest kardiovaskularni komorbiditet i problemi sa nadutošću stomaka i jetrom – oprez: može da napravi veoma brzo progresiju u mokarditis, posebno ako se daje supresivna terapija – homeopatski lek je Lycopodium 200 C ili 1M
 • upala pluća i znojenje za vreme spavanja u predelu vrata, znoj neprijatno miriše, proliv u ranim jutarnjim satima; oprez – može da napravi progresiju u encefalitis i opšte septično stanje – homeopatski lek je Sulphur 200 C ili 1M
 • upala pluća i jako znojenje, pojačana salivacija i suzenje, stomačne tegobe, proliv, posebno ako postoje ulcerozni colitis ili Chronova bolest kao komorbiditet – homeopatski lek je Mercurius solubilis 200 C 
 • upala pluća, jak osećaj hladnoće u telu i u isto vreme  osećaj vreline u predelu lica uz jako naglašenu potrebu da hladi lice, jak osećaj žeđi, usta su stalno suva, ali pije po gutljaj i ne može da popije veće količine tečnosti odjednom – homeopatski lek je Arsenicum album 200 C ili 1M 
 • itd. 

Doziranje lekova je individualno, a uglavnom je dovoljno davati podeljenu dozu na 2 sata i kad pacijentu bude bolje, smanjivati postepeno, tj. produžavati pauzu između doza.

Lečenje teškog akutnog respiratornog sindroma izazvanog virusom SARS CoV2

Lečenje teškog akutnog respiratornog sindroma se  ne razlikuje od lečenja upale pluća kada je u pitanju izbor lekova. Jedino su doziranje lekova i praćenje pacijenta drugačiji. Naime, neophodno je ponavljanje doza. Skok temperature je dobar znak  pri čemu treba nastaviti sa ponavljanjem doza prema protokolu za određeni lek. Uz skok temperature očekuje se i bolja oksigenacija krvi što je siguran znak da se stanje pacijenta popravlja

Lečenje miokarditisa izazvanog SARS CoV2 virusom

Lečenje miokarditisa izazvanog covidom 19 se  ne razlikuje od lečenja upale pluća kada je u pitanju izbor lekova. Razlikuje se doziranje lekova i praćenje pacijenta. Naime, moguće je da se tokom lečenja srce oporavi, a da se razvije virusna upala pluća i povišena temperatura. Temperatura se ne snižava. Dobra oksigenacija je znak da se pacijent oporavalja. 

Lečenje encefalitisa izazvanog SARS CoV2 virusom

Ovo je najteže stanje izazvano virusnom infekcijom. Homeopatski sindromi Lachesisa, Phosphorusa, Sulphura su posebno ugroženi od ove komplikacije. Zato treba pacijente koji imaju ove sindrome (vidi Lečenje virusne upale pluća izazvane Covidom 19) posebno pratiti. Kod ovih pacijenata treba biti veoma oprezan pri propisivanju antibiotika i antiinflamatornih lekova kao i svih drugih lekova koji snižavaju energiju organizma ili je modifikuju.