Homeopatsko lečenje postoperativne kome

Koma je stanje bez svest. Težina kome se procenjuje na osnovu motoričkih, verbalnih i refleksnih (očnih) odgovora pacijenta na stimuluse po standarizovanoj skali po Glazgovu. Smatra se da je [...]

Homeopatsko lečenje postpartalne depresije

Postporođajna depresija nije često stanje, ali kada se javi, ona ugrožava i majku i dete. Objavljen je prikaz slučaja homeopatskog izlečenja ovog patološkog stanja relativno kratkotrajnom [...]

Nivoi zdravlja – nivoi energetski zavisne aktivacije različitih delova imunog sisitema

U objavljenom prikazu slučaja prezentovano je na primeru juvenilnog reumatoidnog artritisa kako organizam u zavisnosti od raspoložive energije menja prirodu patologije i iz nižih nivoa imunološke [...]

Homeopatsko lečenje psorijaze različitih fenotipova

Objavljen je prikaz 6 slučajeva psorijaze kod osoba koje su na različitim nivoima zdravlja, odnosno na različitim energetskim nivoima i njihovo uspešno homeopatsko lečenje sa fotografijama pre i [...]

Homeopatsko lečenje kongenitalne heterotopične osifikacije

U prikazanom slučaju prezentovani su ohrabrujući rezultati homeopatskog lečenja kongenitalne heterotopične osifikacije. Radi se o poremećaju u kojem se koštano tkivo stvara u mišićima i/ili [...]

Homeopatsko lečenje vitiliga – prikaz serije slučajeva sa fotografijama pre i posle tretmana

Vitiligo je sa aspekta zapadne medicine neizlečiva bolest. Ne ugrožava život pacijenta, ali predstavlja veliki estetski problem. Objavljen je prikaz serije slučajeva u kojima je vitiligo tretiran [...]

Homeopatsko lečenja otoka kolena

Otok kolena može biti posledica širokog spektra zapaljenskih i nezapaljenskih stanja koja utiču na koleni zglob. Objavljen je prikaz dva slučaja kod kojih je problem otoka kolena rešen [...]

Homeopatsko lečenje embrionalnog karcinoma – teratoma sa procentom nediferentovanih ćelija većim od 10% (nezreli teratom)

U objavljenom radu je opisan slučaj devojčice od 3 godine sa embrionalnim karcinomom, kod koje je nakon hiruškog odstranjivanja, umesto hemoterapije, primenjeno homeopatsko lečenje. Devojčica je [...]

Prikaz serije slučajeva iz pedijatrijske dermatologije lečenih homeopatijom

U objavljenom radu je prikazano homeopatsko lečenje dece sa kožnim promenama kao što su impetigo i bulozni pemfigoid, lekom koji se zove Antimonium crudum. Moram da naglasim za one kojima [...]

Edukacija iz oblasti homeopatske medicine

U skladu sa merama koje diktira stanje pandemije, edukacija iz homeopatske medicine će se obavljati po izmenjenom planu u grupama od najviše 5 studenata. Promotivni čas i upoznavanje sa planom i [...]

strana 1 od 4